e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 177 - 180
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
2.
Ulusal Kognitif Nöroloji ve Nörobilim Toplantılarından İzlenimler
Impressions From the National Cognitive Neurology and Neuroscience Meetings
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 181 - 184
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRIYAL
3.
Epilepside Nörogörüntüleme
Neuroimaging in Epilepsy
Christian Vollmar, Soheyl Noachtar
Sayfalar 185 - 200
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Parkinson Hastalığında Serotonin Transporter (SERT) Gen Polimorfizmi
Serotonin transporter (SERT) gene polymorphism in Parkinson’s disease
Mahmut Özkaya, Okan Doğu, Serhan Sevim, Handan Çamdeviren, Deniz Yalçınkaya, Mehmet Emin Erdal
Sayfalar 201 - 205
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Tarsal Tünel Sendromlu Olgularda Klinik ve Elektrofizyolojik Bulgular
Clinical and Electrophysiological Findings in Tarsal Tunnel Syndrome
Hande TÜRKER, Merhan ÖMEROĞLU, Önder US, Gülseren AKYÜZ
Sayfalar 206 - 214

6.
Akut Serebrovasküler Olayda Hipoterminin Mortaliteye Etkisi
Effect Of Hypothermia on Mortality in Patients Presented with Acute Cerebrovascular Disease
Özlem COŞKUN, Levent Ertuğrul İNAN, Yeşim SÜCÜLLÜ KARADAĞ, Serap ÜÇLER, Neşe ŞEN KAYA
Sayfalar 215 - 218

7.
Hafif Özürlülüğe Sahip Multipl Sklerozlu Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçümünde Multiple Sclerosis lnternational Quality of Life (Birinci Versiyon)'ın Kullanımı: 2 Yıllık İzlem Sonuçları
Changes in Health-related Quality of Life Measured by Multiple Sclerosis International Quality of Life (version 1) in the Two Year Follow-up in MS Patients with Low Disability
Egemen İDİMAN, Serkan ÖZAKBAŞ, Fatma UZUNEL
Sayfalar 219 - 223

8.
Kortikal Sınır Alan İnfarktı Olan Hastalarda Etyoloji ve Risk Faktörleri
Etiology and Risk Factors in Patients with Cortical Borderzone lnfarcts
Yahya ÇELİK, Kemal BALCI, Mahmut KERİMOĞLU, Ufuk UTKU
Sayfalar 224 - 228

9.
İlerleyici Laküner İnfarktlar: Risk Faktörleri ve Klinik Özellikleri
Progressive Lacunar lnfarcts: Risk Factors and Clinical Properties
Talip ASİL, İlkay UZUNCA, Ufuk UTKU, Yahya ÇELİK
Sayfalar 229 - 233

10.
Sneddon Sendromlu Bir Olgu
A Case with Sneddon's Syndrome
Egemen İDİMAN, Fethi İDİMAN, Serkan ÖZAKBAŞ, Oktay AVCI, Emel ADA, Banu LEBE
Sayfalar 234 - 237

11.
Sneddon Sendromlu bir Hastada Raynaud Fenomeni ve Artmış Antikardiolipin Antikorları Düzeyi
Raynaud Phenomenon and Elevated Anticardiolipin Antibodies Levels in a Patient With Sneddon's Syndrome
Hüsnü EFENDİ, Pervin İŞERİ, Tomris TOKAY, Yelda YILDIZ, Rebiay APAYDIN, Cengiz ERÇİN
Sayfalar 238 - 241

OLGU SUNUMU
12.
Heterojen Kontrastlanma Gösteren Tümör Benzeri Multipl Skleroz Olgusu
Heterogenous Enhancement Pattern of Tumour-Like Multiple Sclerosis
Selim Serter, Serdar Tarhan, Deniz Selçuki, Şebnem Örgüç
Sayfalar 242 - 244

13.
Nörolojinin Kurucuları
Founders of Neurology

Sayfa 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Ölçekten Yansıyanlar
Matters of Scale

Sayfa 246
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Kitap Tanıtımı
Book Reviews
Barış BASLO
Sayfa 247
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
From The Editorial Board
Editoryal Kuruldan

Sayfa 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 249 - 250
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 251 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and lnformation

Sayfalar 254 - 256
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale