e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 81 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRIYAL
2.
Beyin ve Görme
Tülay Kansu
Sayfalar 85 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Progresif Seyirli Multipl Skleroz Olgularında Serebellar Tutuluflun Prognozu Belirlemedeki Önemi
The Importance of Cerebellar Involvement in Identifying the Prognosis in Patients with Progressive Multiple Sclerosis
Egemen İdiman, Fethi İdiman, Fatma Uzunel, Serkan Özakbaş, Göksemin Acar
Sayfalar 92 - 95
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Median Sinir Uyarımlı Servikal Yanıtlarda Metodolojik Çalışma
A Methodological Study on Cervical Responses by Median Nerve Stimulation
Aygün Akbay Özşahin, Önder Us, Dilşad Türkdoğan, Gülseren Akyüz
Sayfalar 96 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
İşlevsel Faaliyetler Anketi’nin (Functional Activities Questionnaire) 50 Yaş ve Üzeri Grupta Türk Kültürü için Uyarlama ve Norm Belirleme Çalışması
Adaptation And Norm Determination Study Of The Functional Activities Questionnaire (FAQ) On Turkish Adults (Ages 50 And Over)
Kaynak Selekler, Banu Cangöz, Ebru Karakoç
Sayfalar 102 - 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Serebrovasküler Hastalıklar ve infeksiyon
Cerebrovascular Diseases and Infection
Sevim Baybaş, Ayten Dirican, Yavuz Altunkaynak, Ayhan Köksal, Cengiz Dayan, Ahmet Dirican
Sayfalar 108 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
İskemik Vasküler Olay Alt Tiplerinde Nörolojik Kötüleşme Nedenleri
Reasons of Neurological Deterioration in lschemic Stroke Subtypes
Talip ASİL, Ufuk UTKU, İlkay UZUNCA, Özlem BİRGİLİ
Sayfalar 112 - 116

8.
Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu
Restless Legs Syndrome and Periodic Limb Movements during Sleep
Gülçin BENBİR, Derya KAYNAK, Hakan KAYNAK, Christian GUİLLEMİNAULT
Sayfalar 117 - 123

9.
Statinler: Etki Mekanizmaları ve Nörolojide Kullanımı
Statins: Mechanism of Action and Usage in Neurology
Zekeriya ALİOĞLU, Mehmet ÖZMENOĞLU
Sayfalar 124 - 132

10.
Statin Kullanımına Eşlik Eden Bellek Kaybı
Statin-Associated Memory Loss/Comments on this lnteresting Phenomenon in the Literature
Oğuz TANRIDAĞ
Sayfalar 133 - 137

11.
Hemiakinezi ve ideomotor Apraksi: Bir Diskonneksiyon Olgu Sunumu
Hemiakinesia and ideomotor apraxia: A disconnection case report
Talip ASİL, Yahya ÇELİK, Ceren ELÇİN, Ufuk UTKU
Sayfalar 138 - 140

12.
Metil Alkol intoksikasyonunda Manyetik Rezonans Görüntüleme
MRI findings of acute methanol intoxication: Case report
Şebnem ÖRGÜÇ, Serap IŞLAK, Serdar TARHAN, Gönül TEZCAN KELEŞ, Yüksel PABUŞÇU
Sayfalar 141 - 144

13.
Churg-Strauss Sendromu
Churg-Strauss Syndrome: A case report
Hülya AYDIN, Berrin AKTEKİN, İnanç GÜRER, Yurttaş OĞUZ
Sayfalar 145 - 148

14.
Katamenial Nöbetler ve İnkontinensiya Pigmenti (Bloch-Sulzberger Sendromu)
lncontinentia Pigmenti (Bloch-Sulzberger Syndrome): A Case Report
Hakan KALEAĞASI, Ebru BÖCEKLİ, Okan DOĞU, Serhan SEVİM, Tamer KAYA
Sayfalar 149 - 152

15.
Migrenli Hastaların Tanı Almadan Önceki Dönemleri, Başvurdukları Hekimler, Aldıkları Tanılar ve Tedaviler
History of patients with migraine before accurate diagnosis, physician's consulted, diagnoses and treatments received
Mustafa GÖKÇE, Deniz TUNCEL, Zafer YÜKSEL
Sayfalar 153 - 156

16.
Etik Olgu Sorgulaması
Ethical Case Review
Hilmi UYSAL
Sayfalar 157 - 159
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Nörolojinin Kurucuları
Founders of Neurology

Sayfa 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Nörobilim Sözlüğü
Neuroscience Dictionary
Oğuz TANRIDAĞ
Sayfa 161
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Matters of Scale
Ölçekten Yansıyanlar

Sayfa 162
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kitap Tanıtımı
Book Reviews

Sayfa 163
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Editoryal Kurul'dan
From The Editorial Board

Sayfalar 164 - 165
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 166 - 169
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 170 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and lnformation

Sayfalar 173 - 175
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale