e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
2.
Editörden
From The Editor
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 5 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRIYAL
3.
Mikst Demans: Bunalımdan Doğan Yeni Paradigma*
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 7 - 10
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Mikst Demanslar
Mixed Dementias
Ali ÖZEREN
Sayfalar 11 - 21

5.
Bilimsel Bir Makalenin Değerlendirilmesi
Ayşe ALTINTAŞ, Haldun ERMAN
Sayfalar 22 - 25
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Tümör Nekrozis Faktör-Alfa Tek Başına Multipl Sklerozda Relapsın Habercisi Değildir
Tumour Necrosis Factor-Alpha Alone is not Predictive of Relapses in Multiple Sclerosis.
Egemen İDİMAN, Hakkı BAHAR, İhsan Şükrü ŞENGÜN, Göksemin ACAR, Barış BAKLAN, Murat SAYAN, Huriye AYDIN, Tuncer TOKLU, Serkan ÖZAKBAŞ
Sayfalar 26 - 30

7.
C7 Servikal Radikülopatilerde Kök Simülasyonu ile İğne Elektromiyografisinin Karşılaştırılması
A Comparison Between Root Stimulation and Needle Electromyography in C7 Radiculopathies
Cengiz TATAROĞLU, Ali BİÇER
Sayfalar 31 - 35

8.
Klozapin Kullanımına Bağlı EEG Değişiklikleri ve EEG Değişikliklerinin Klinik Parametrelerle Korelasyonu
Clozapine lnduced EEG Changes
Hülya KARATAŞ, Neşe DERİCİOĞLU, Erdem KARABULUT, A. Elif Anıl YAĞCIOĞLU, Aylin ULUŞAHİN, Serap SAYGI, Abdurrahman CİĞER
Sayfalar 36 - 42

9.
Etik Olgu Sorgulaması

Sayfalar 43 - 44
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Karnitin Eksikliğine Bağlı Miyopati
Myopathy Due to Carnitine Deficiency
Füsun ARSLAN, Gülbün YÜKSEL, Hülya TİRELİ
Sayfalar 45 - 47

11.
Nörolojik Tutulumlu Trikotiodistrofi: Yetişkin ve Fertil bir Olgu
Trichothiodystrophy with neurologic involvement: an adult and fertil case
Hulusi KEÇECİ, Fatma SILAN, Ayşe KAVAK
Sayfalar 48 - 51

12.
Epizodik ve Kronik Tipte Primer Baş Ağrılı Hastalarda Analjezik Kullanım Özellikleri
Analgesic Usage in Patients with Episodic and Chronic Type Primary Headache
H. Macit SELEKLER, Hüsnü EFENDİ
Sayfalar 52 - 55

13.
Akut Porfiria Nöropatisinde Hematin Tedavisi
Hematin in Acute Porphyria Neuropathy
Vedat Ali YÜREKLİ, Galip AKHAN, Mehmet Numan TAMER
Sayfalar 56 - 59

14.
İzole Oküler Motor Sinir Paralizisi:Retrospektif Etyolojik Analiz
Isolated Oculer Motor Nerve Paralysis: Retrospective Etiologic Analysis
Fatma KURTULUŞ, Deniz TUNCEL, Canan TOGAY IŞIKAY, Canan YÜCESAN, Nermin MUTLUER
Sayfalar 60 - 62

15.
Nörolojinin Kurucuları
Founders of Neurology

Sayfa 63
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Nörobilim Sözlüğü
Neuroscience Dictionary
Oğuz TANRIDAĞ
Sayfa 64
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
1992-2002 Arasında Klinik Tıpta En Fazla Atıf Alan 20 Ülke

Sayfa 65
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Kitap Tanıtımı
Book Reviews

Sayfalar 66 - 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Genç Nörologlar Kulübü'nden Merhaba
Genç Nörologlar Kulübü'nden Merhaba

Sayfa 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Türk Dil Kurumu'ndan Sözlüklere Gelen Öneriler
Türk Dil Kurumu'ndan Sözlüklere Gelen Öneriler

Sayfalar 68 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Toplantı Duyuruları
Meetings, Seminars & Congresses

Sayfalar 70 - 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
EFNS
EFNS

Sayfalar 72 - 73
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar 74 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and lnformation

Sayfalar 77 - 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Toplumsal İlişkiler
Social Relations

Sayfa 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale