e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 1 (4)
Cilt: 1  Sayı: 4 - 1995
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

2.
Editörden
Editorial

Sayfa V

3.
MULTİPL SKLEROZ'DA SİTOKİNLERİN ROLÜ
THE ROLE OF CYTOKINES IN MULTIPLE SCLEROSIS
Ayşe ALTINTAŞ, Orhun KANTARCI, Aksel SİVA
Sayfalar 167 - 171

4.
İSKEMİK İNME ve HEMATOLOJİ
Hematologic Disorders and İscbemic Stroke: A Selective Review
Okay SARIBAŞ
Sayfalar 172 - 178

5.
YUTMANIN FARİNGİYAL DÖNEMİNİN ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
The Electrophysiological Investigation of the Pharyngeal Phase of Swallowing
Cumhur ERTEKİN, Nur YÜCEYAR, İbrahim AYDOĞDU, Murat PEHLİVAN
Sayfalar 179 - 185

6.
CEREBROVASCULAR DISEASE AND EPILEPSY
SEREBROVASKULER HASTALIKLAR VE EPİLEPSİ
Ali YAKIT, Aytekin AKYÜZ, Şefik DENER, Kamil TOPALKARA, Suat Topaktaş
Sayfalar 186 - 189

7.
LİTYUM-PİLOKARPİN İLE OLUŞTURUIAN DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİNE ATROPİN VE DİAZEPAMIN KLİNİK VE ELEKTROFİZVOLOJİK ETKİLERİ
Clinical And Electropbysiologic Effects Of Atropine And Diazepam On Experımental Epilepsy Induced By Lithıum-Pilocarpine
İbrahim BORA, Suat ÇELİK, Mustafa BAKAR, Sibel GÜRÜN, Sadık SADIKOĞLU, Faruk TURAN, Mehmet ZARİFOĞLU, Çiğdem UÇKUNKAYA, İsmail Hakkı ULUS, Erhan OĞUL
Sayfalar 190 - 194

8.
SIÇANLARDA İNTRAHİPOKAMPAL KAİNİK ASİT İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİ ÜZERİNE MK-801'İN ANTİKONVÜLSİF ETKİSİ
Anticonvulsive Effect Of Mk-801 On Experimental Epileptic Model Induced By Kainic Acid In Rats
İbrahim BORA, Oya ULUSAN, Mustafa BAKAR, Sibel GÜRÜN, Mehmet ZARİFOĞLU, Faruk TURAN, İsmail Hakkı ULUS, Erhan OĞUL
Sayfalar 195 - 199

9.
FRİEDREİCH ATAKSİSİNDE EMG VE UYARILMIŞ YANITLAR
EMG And Evoked Responses in Friedreicb's Ataxia
Abdullah ÖZKARDEŞ, Turgay GÜL, Fatih ÖZDAĞ, Hikmet DOLU, Okay VURAL, Muzaffer YARDIM
Sayfalar 200 - 205

10.
GLİOMATOSİS SEREBRİ
Gliomatosis Cerebri
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, İsmail ÇEREZCİ, Figen SÖYLEMEZOĞLU, Kaynak SELEKLER
Sayfalar 206 - 210

11.
ALZHEİMER TİPİ DEMANS OLGULARINDA P300 ve P300 TOPOGRAFİK HARİTALAMASI
P300 And P300 Topographic Mapping in Alzheimer's Disease
Raif ÇAKMUR, Fethi İDİMAN, Görsev YENER, Şakir FADILOĞLU, Birsen KESKİN
Sayfalar 211 - 216

12.
PARKİNSON HASTALIĞINDA P300 ve P300 TOPOGRAFİK HARİTALAMASI
P300 and P300 Topographic Mapping in Parkinson's Disease
Raif ÇAKMUR, Fethi İDİMAN, Barış BAKLAN, Birsen KESKİN, Görsev YENER, Şakir FADILOĞLU
Sayfalar 217 - 221

13.
DENEYSEL SPİNAL KORD TRAVMASINDA METİLPREDNİZOLONUN ETKİSİ
Effect of Methylprednisolone on Experimental Spinal Cord Trauma
Mahmut Konuralp İLBAY, Süreyya CEYLAN, Savaş CEYLAN
Sayfalar 222 - 225

14.
HEREDİTER ATAKSİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Classification Of Hereditary Ataxias
Aysun SOYSAL, Sibel ÇETİN, Feriha ÖZER, Okan DOĞU, Hüseyin SARI, Baki ARPACI
Sayfalar 226 - 231

OLGU SUNUMU
15.
İNTRADURAL YAYILIM GÖSTEREN İDİOPATİK ORBİTAL ENFLAMASYON. (ORBİTAL PSÖDOTÜMÖR): OLGU SUNUMU
Intradural Extension of Idiopatbic Orbital Inflammation (Orbital Pseudotumor): A CaseReport.
Ayşe SAĞDUYU ÖZKAYA, Egemen VARDARLI, Önder AKYÜREKLİ
Sayfalar 232 - 235

16.
DYKE-DAVIDOFF SENDROMU İki Olgu Sunumu
Dyke-Davidoff Syndrome: Two Cases Report
Serdar KESKEN, Emre ERSOY, Mustafa ÖZKAN, Yaşar ZORLU
Sayfalar 236 - 238

17.
TAKAYASU ARTERİTİ Olgu Sunumu
Takayasu's Arteritis: A case report
Daryuş HAYDARİ, Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Ersin TAN, Okay SARIBAŞ
Sayfalar 239 - 242

18.
Çocuk Nörolojisi Nedir?
J. Aicardi, Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
Sayfalar 243 - 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
19.
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Sayfalar 246 - 251
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Konu ve Yazar İndeksi
Subject and Author Index

Sayfalar 252 - 254
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale