e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 1995
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

2.
PRİON HASTALIKLARI
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
Sayfalar 113 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
NÖROGERONTOLOJİ: GENEL BİR BAKIŞ
Neurogerontology: A Reviev
Ali İhsan BAYSAL
Sayfalar 116 - 119

4.
BOYUN-DİL SENDROMU: Anatomo-Elektrofizyolojik Yaklaşım
Neck-tongue Syndrome: Anatomic and Electropbysiological Approach
Burhanettin ULUDAĞ, Yeşim YETİMALAR, Ali AKYOL, Cumhur ERTEKİN
Sayfalar 120 - 123

5.
SUBKORTİKAL GLOBAL AFAZİLER
Subcortical Global Aphasias
Mustafa BAKAR, Faruk TURAN, İbrahim BORA, Mehmet ZARİFOĞLU, Erhan OĞUL
Sayfalar 124 - 126

6.
HEPATİK ENSAFALOPATİLİ HASTALARDA FLUMAZENİL'İN ETKİSİNİN SEP İLE İNCELENMESİ
The Evaluation of the Effect of Flumazenil in Hepatic Encephalopathy by Median Nerve Somatosensory Evoked Potentials
Musa ONAR, Ziya ARIK, G. KESİM, Hakkı KAHRAMAN, Esin ÖZYILKAN
Sayfalar 127 - 129

7.
KRONİK GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISINDA MOKLOBEMİD TEDAVİSİ: KLİNİK VE NÖROFİZVOLOJİK (P300) GÖZLEM
Moclobemide Therapy in Chronic Tension Type Headache: Clinical and Neurophysiological (P300) Follow-up.
Sibel ÖZKAYNAK, Zülküf ÖNAL, Berrin AKTEKİN, Sevin BALKAN, Uğur KAHVECİOĞLU, Korkut YALTKAYA
Sayfalar 130 - 134

8.
KRONİK BAŞ AĞRISINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON
Anxiety and Depression in Chronic Headache
Deniz SELÇUKİ, Canan YÜCESAN, Nermin MUTLUER, Rana TANRIDAĞ, Gönül OZAN
Sayfalar 135 - 136

9.
SENKOP VE EPİLEPSİ
Syncope and Epilepsy
Esen SAKA, Serap SAYGI, Abdurrahman CİĞER
Sayfalar 137 - 140

10.
RAT BEYİN MAST HÜCRELERİ Cinsiyetler ve Hemisferler Arasındaki Sayısal Farkları ve Lokalizasyonları
Rat Brain Mast Cells
Erdal Kalkan, Halit Demiralay, Galip Akhan, S. Serpil Kalkan, Ahmet Dağtekin
Sayfalar 141 - 144

11.
BİR GRUP SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKTA ETYOLOJİ
Etiology of Cerebral Palsy in a Group of Patients
Galip AKHAN, N. EREN, Ahmet Rıfat ÖRMECİ, Bahattin TUNÇ, Hüseyin YORGANCIGİL
Sayfalar 145 - 147

OLGU SUNUMU
12.
ADRENOMYELONÖROPATİ (AMN): Olgu Sunumu
Adrenomyeloneuropathy (AMN): Case Report
Şakir FADILOĞLU, Raif ÇAKMUR, Birsen KESKİN, Meral FADILOĞLU, Sevinç BİBEROĞLU, Handan GÜLERYÜZ
Sayfalar 148 - 152

13.
HEMİPARKİNSONİZM-HEMİATROFİ SENDROMU-OLGU SUNUMU
Hemiparkinsonism-Hemiatrophy syndrome-Case report
İhsan Özcan ERTÜRK, Münife MÜFTÜOĞLU
Sayfalar 153 - 154

14.
KAROTİD ENDARTEREKTOMİ İÇİN GEÇERLİ ENDİKASYONLAR
Turgay DALKARA
Sayfalar 155 - 158
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
EPİLEPSİ EPİDEMİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ
J. F. ANNEGERS, Galip AKHAN
Sayfalar 159 - 161
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
16.
DERNEK'TEN HABERLER
DERNEK'TEN HABERLER

Sayfa 162
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale