e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Multipl Sklerozlu İşçilerde İşe Dönüş ile İlişkili Mesleki ve Bireysel Faktörler [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(4): 223-228 | DOI: 10.4274/tnd.2022.96493  

Multipl Sklerozlu İşçilerde İşe Dönüş ile İlişkili Mesleki ve Bireysel Faktörler

Mahin Hosseininejad1, Elaheh Kabir-Mokamelkhah1, Mohammad Hossein Harirchian2, Razieh Sirous1, Saber Mohammadi1, Samaneh Kabiri2
1Occupational Medicine Research Center, Department of Occupational Medicine, School of Medicine, Iran University of Medical Science,Tehran, Iran
2Iranian Center of Neurological Research, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

Amaç: Multipl skleroz (MS), genellikle çalışma çağında (20-45 yaş) teşhis edilen ve hastaların iş performanslarını ve çalışma becerilerini olumsuz etkileyebilen merkezi sinir sisteminin kronik bir hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı, MS’li hastalarda işe dönüşte mesleki, bireysel ve hastalıkla ilgili faktörleri araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Eylül 2019’dan Nisan 2020’ye kadar bir nöroloji kliniğine sevk edilen McDonald kriterlerine göre klinik olarak kesin MS’li hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi anketi ve Çok Boyutlu Yorgunluk Envanteri anketi iş stresi ve yorgunluk düzeyini değerlendirmek için kullanıldı. Engellilik düzeyi, Genişletilmiş Sakatlık Durum Ölçeği’nin (EDSS) doğrulanmış versiyonu aracılığıyla hastalarda değerlendirildi. Hastaların işe dönüş durumuna göre bireyler işe dönen (tam zamanlı, yarı zamanlı) ve işe dönmeyen hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Daha sonra bu iki grup mesleki, bireysel ve hastalıkla ilgili faktörler açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: MS’li 191 hastadan 127’si (%64) tanı konulduktan bir yıl sonra işine döndü. İşe dönüş oranı genç hastalarda, erkeklerde ve relaps ve remisyonlarla seyreden MS’li hastalarda daha yüksekti. Fiziksel işler, orta düzeyde nörolojik özürlülük (EDSS >3) ve şiddetli yorgunluk bağımsız olarak işsizlikle ilişkilendirildi.
Sonuç: Çalışmamızın bulguları, ileri yaş, kadın cinsiyet, fiziksel bir işe sahip olma, nörolojik dizabilite ve şiddetli yorgunluğun MS’li hastalarda işe geri dönmeme ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Çalışma çağındaki gençlerde MS prevalansının yüksek olması nedeniyle, istihdamı kolaylaştırıcı çalışma ortamına ilişkin faktörlerin ayarlanması, meslektaşların ve yöneticilerin desteği, bu hastalarda stresin azaltılmasında ve hastalığın genel durumunun iyileştirilmesinde önemli rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Merkezi sinir sistemi, yorgunluk, multipl skleroz, işe dönüş, işçi


Mahin Hosseininejad, Elaheh Kabir-Mokamelkhah, Mohammad Hossein Harirchian, Razieh Sirous, Saber Mohammadi, Samaneh Kabiri. Occupational and Individual Factors Associated with Return to Work in Workers with Multiple Sclerosis. Turk J Neurol. 2022; 28(4): 223-228

Sorumlu Yazar: Elaheh Kabir-Mokamelkhah, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale