e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Klinik Sessiz Multipl Sklerozda Kopeptin Düzeyleri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(4): 237-241 | DOI: 10.4274/tnd.2022.95776  

Klinik Sessiz Multipl Sklerozda Kopeptin Düzeyleri

İrem İlgezdi1, Ufuk Şener2, Levent Öcek2, Şükran Köse3, Alp Sarıteke2, Figen Tokuçoğlu4, Yaşar Zorlu2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
4Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir

Amaç: Multipl sklerozlu (MS) hastalarda hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) aksın disfonksiyonunun ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kopeptin, HPA ekseninin dolaylı bir belirteci olarak belirtilen bir serum proteinidir. Bu çalışmanın amacı, kopeptin düzeylerini değerlendirerek HPA aksı ile klinik sessiz MS (KSMS) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Eylül 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında atak ve progresyon göstermeyen 60 KSMS tanılı hasta (ataksız ve progresyonsuz relapsingremitting MS’li hastalar) ve 60 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar remisyon dönemindeydi. HPA aksın disfonksiyonu serum kopeptin düzeyleri ölçülerek değerlendirildi. Kopeptin düzeyleri MS’li hastalarda klinik parametrelerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Altmış KSMS’li hasta ve 60 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 133 birey çalışmaya alındı. Hastaların ve kontrol grubunun yaş ortalamaları sırasıyla 37,1±7,8 (18-60) ve 34,9±8,6 (18-54) idi. Kontrol grubuna göre hastalarda kopeptin düzeyi anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,001). Her iki grupta da cinsiyet ile kopeptin düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu (p<0,05). Kopeptin düzeyleri ile yaş (r=0,255, p=0,064), son Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği skoru (Expanded Disability Status Scale) (r=-0,126, p=0,325) ve hastalık süresi (r=0,168, p=0,187) arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: Bu sonuçlar, KSMS’li hastalarda remisyon döneminde HPA aksının de hipoaktif olabileceğini göstermektedir. Bulgularımıza göre, kopeptin düzeylerinin klinik olarak aktivite göstermeyen MS’li hastalarda gelecekte prognostik belirteç olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks, multipl skleroz, kopeptin


İrem İlgezdi, Ufuk Şener, Levent Öcek, Şükran Köse, Alp Sarıteke, Figen Tokuçoğlu, Yaşar Zorlu. Copeptin Levels in Clinically Silent Multiple Sclerosis. Turk J Neurol. 2022; 28(4): 237-241

Sorumlu Yazar: Levent Öcek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale