e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozuklukta Kortikal Kalınlık Değişiklikleri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2023; 29(2): 126-133 | DOI: 10.4274/tnd.2023.94752  

Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozuklukta Kortikal Kalınlık Değişiklikleri

Berrin Çavuşoğlu1, Duygu Hünerli-Gündüz2, İlayda Kıyı2, Raif Çakmur3, Görsev G. Yener4, Emel Ada5
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimleri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, Parkinson hastalığında (PH) hafif kognitif bozukluk (HKB) ve kognitif bozukluğu olmayan PH’de (PH-N) kortikal kalınlık farklılıkları ve kognitif işlevlerle ilişkileri araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya yapısal beyin manyetik rezonans görüntüleme taramaları ve tam nöropsikolojik testleri olan 22 PH-HKB, 23 PH-N hasta ile 23 sağlıklı kontrol dahil edildi. SPM12 yazılım paketi kullanılarak kortikal kalınlık analizi yapıldı. Kognitif işlevlerle olan korelasyonlar da incelendi.
Bulgular: PH-N ve PH-HKB hastalarında sol prekuneus ve isthmus-singulat korteks, sağ pars orbitalis, insula ve lateral orbitofrontal kortekste kortikal kalınlık sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha düşüktü. Ek olarak, PH-HKB grubu kontrollere kıyasla sol superior temporal girus, transvers temporal korteks ve supramarjinal girusta ve ayrıca bilateral posterior singulat kortekste kortikal incelme gösterdi. PH’nin kortikal kalınlık ve kognitif puanları arasındaki korelasyon analizleri bellek ile posterior singulat korteks; dil ile prekuneus; yürütücü işlevler ile insula ve isthmus-posterior singulat korteks arasında orta düzeyde ilişkiler ortaya koydu.
Sonuç: PH’de HKB, PH’de hafif kognitif bozukluklarla ilişkilendirilen sol temporoparietal korteks ile birlikte posterior singulat korteksteki kortikal değişikliklerle ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hafif kognitif bozukluk, Parkinson hastalığı, manyetik rezonans görüntüleme, kortikal kalınlık, nörokognitif işlevler


Berrin Çavuşoğlu, Duygu Hünerli-Gündüz, İlayda Kıyı, Raif Çakmur, Görsev G. Yener, Emel Ada. Cortical Thickness Alterations in Parkinson’s Disease with Mild Cognitive Impairment. Turk J Neurol. 2023; 29(2): 126-133

Sorumlu Yazar: Berrin Çavuşoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale