e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Medial Femoral Kütanöz Sinir İletim Çalışmasında Distal Uyarım ve Kayıt Tekniği [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2023; 29(3): 169-173 | DOI: 10.4274/tnd.2023.92744  

Medial Femoral Kütanöz Sinir İletim Çalışmasında Distal Uyarım ve Kayıt Tekniği

Şule Deveci1, Zeliha Matur2, Ali Emre Öge3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Yeni tanımlanan distal uyarımlı medial femoral kütanöz (MFK) sinir uyarım çalışmasının, daha geniş yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) aralığına sahip olan sağlıklı popülasyonda normal değerlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Klinik ve elektrofizyolojik olarak alt ekstremiteleri etkileyecek periferik sinir hastalığı dışlanmış 144 sağlıklı gönüllüde distal uyarımlı MFK sinir çalışması iki yanlı olarak yapılmıştır. Denekler yaşlarına göre 18-39,9 (yaş 1), 40–59,9 (yaş 2) ile 60 ve üstü (yaş 3) olmak üzere 3 grupta sınıflandırıldı. VKİ’lerine göre de 24,9 ve altı (VKİ 1), 25–29,9 (VKİ 2) ile 30 ve üstü (VKİ 3) olarak gruplandırıldı.
Bulgular: MFK amplitüdü sağda ve solda ortalama 5,7 μV, tepe latansı sağda ve solda ortalama 2,8 ms ve ortalama iletim hızı sağda 61,5 m/sn, solda 61,9 m/sn olarak bulundu. Sağ ve sol tarafta elde edilen MFK amplitüdleri oldukça benzer olup taraflar arası amplitüd farkı ortalaması %10,1 ± 9,1 idi (0–56,6). MFK amplitüdü ile yaş ve VKİ arasında negatif bağıntı vardı.
Sonuç: Çalışmamız yeni tanımlanan distal uyarımlı MFK duyusal sinir iletim çalışmasının tekrarlanabilir ve kolay uygulanabilir olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Medial femoral kütanöz sinir, lumbosakral pleksopati, femoral nöropati


Şule Deveci, Zeliha Matur, Ali Emre Öge. Medial Femoral Cutaneous Nerve Conduction Study with Distal Stimulation and Recording Technique. Turk J Neurol. 2023; 29(3): 169-173

Sorumlu Yazar: Şule Deveci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale