e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  İran’da Parkinson Hastalarında Uyku Kalitesi ve Kognitif Bozukluk [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2016; 22(3): 121-126 | DOI: 10.4274/tnd.84755  

İran’da Parkinson Hastalarında Uyku Kalitesi ve Kognitif Bozukluk

Narges Sahebzadeh1, Morteza Mazloum Farsi Baf1, Seyed Mehran Homam2
1Islamic Azad University Faculty of Medicine, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2Islamic Azad University Faculty of Medicine, Mashhad Branch, Department of Neurology, Mashhad, Iran

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) olan hastalarda, bilişsel durum ve uyku kalitesi ve bunların birlikteliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu analitik kesitsel çalışmada, PH olan 120 hasta, 22-Bahman ve 17-Shahrivar hastanelerinden seçildi. Demografik bilgi formu dolduruldu ve Parkinson şiddeti Hoehn ve Yahr (HY) ölçeği kullanılarak belirlendi. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Epworth uykululuk skalası (ESS), sırasıyla uyku kalitesini ve gündüz aşırı uykululuğun değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Bilişsel durum Montreal Bilişsel Değerlendirme anket formu kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: PH hastalarının yaş ortalaması 65,9±11,7 yıl idi ve bunların %67,5’i erkekti. Hastaların 27’sinde (%22,5) kognitif bozukluk, 87’sinde (%72,5) gündüz aşırı uykululuk ve 113’ünde (%94,2) kötü uyku kalitesi bulundu. PUKİ ortalama ve ESS skorları sırasıyla 9,03±4,70 ve 3,73±7,38 idi. Kognitif durum ve uyku kalitesi yanı sıra gündüz uykululuk arasında bir anlamlı ilişki saptandı (p<0,0001).
Sonuç: Kognitif bozukluk ve kötü uyku kalitesi yanı sıra gündüz aşırı uykululuk arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Kognitif bozukluklar, Parkinson hastalığı, uyku bozuklukları


Narges Sahebzadeh, Morteza Mazloum Farsi Baf, Seyed Mehran Homam. Sleep Quality and Cognitive Impairment in Patients with Parkinson’s Disease in Iran. Turk J Neurol. 2016; 22(3): 121-126

Sorumlu Yazar: Seyed Mehran Homam, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale