e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Soluk-tutma Nöbetli Çocuklarda P Dalga Dispersiyonu [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2016; 22(3): 117-120 | DOI: 10.4274/tnd.72623  

Soluk-tutma Nöbetli Çocuklarda P Dalga Dispersiyonu

Tahsin Gider1, Bülent Koca2, Mustafa Çalık3, Ali Yıldırım4, Savaş Demirpençe4
1Harran Üniiversitesi Tıp Fakültesi̇ Pedi̇atri Abd, Şanlıurfa
2Elazığ Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Çocuk Kardi̇yoloji Bölümü, Elazığ
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bd, Şanlıurfa
4Şanlıurfa Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardi̇yoloji̇ Bölümü, Şanlıurfa

Amaç: Soluk-tutma nöbetleri sıklıkla süt çocukluğu ve erken çocukluk çağında görülen ve kalp hastalığı şüphesiyle çocuk kardiyoloji kliniklerine çocukların götürüldüğü klinik bir tablodur. Bu çalışmada elektrokardiyografide (EKG) atriyal depolarizasyona ait bölgesel farklılıkların bir göstergesi olan ve çeşitli hasta gruplarında supraventriküler taşikardi riskini belirlemede yararlı olduğu kanıtlanmış olan p dalga dispersiyonu soluk tutma nöbeti ile başvurmuş çocuklarda çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hasta grubu olarak 47 soluk-tutma nöbetli ve kontrol olarak da 36 sağlıklı çocuk alınmıştır. Her 2 gruba EKG ve ekokardiyografi yapılmıştır. P dalga dispersiyonu, maksimum ve minimum p dalga süreleri arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde SPSS 22.0 programı kullanılmış olup p<0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubunda p minimum, p maksimum ve p dalga dispersiyonu süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Sonuç: Soluk-tutma nöbetli çocuklarda atrial iletinin olasılıkla etkilenmediği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Soluk-tutma nöbeti, elektrokardiyografi, p dalga dispersiyonu, supraventriküler taşikardi


Tahsin Gider, Bülent Koca, Mustafa Çalık, Ali Yıldırım, Savaş Demirpençe. P Wave Dispersion in Children with Breath-holding Spells. Turk J Neurol. 2016; 22(3): 117-120

Sorumlu Yazar: Bülent Koca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale