e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 4 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Ardışık 103 Migren Hastasında Midas Skorları Ve Demografik / Klinik Özellikler [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2008; 14(6): 388-393

Ardışık 103 Migren Hastasında Midas Skorları Ve Demografik / Klinik Özellikler

Hava Dönmez, Tahir Kurtuluş Yoldaş, Elif Banu Solak, Ayşe İlksen Çolpak
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Migren iş ve iş dışındaki yaşamda önemli fonksiyon kaybına yol açan heterojen bir hastalıktır. Biz bu çalışmada migraine disability assesment scale (MİDAS)'ı kullanarak, farklı demografik ve klinik özelliklere sahip migren hastalarında özürlülüğü etkileyen özellikleri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya nöroloji polikliniğine başvuran ardışık 103 migren hastası alındı. Migren tipleri belirlenen hastaların demografik, klinik özellikleri ve MİDAS sonuçları kaydedildi. Demografik ve klinik özelliklerle MİDAS ile tespit edilen özürlülük skoru arasındaki ilişki istatiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yüzüç hastanın 86'sı kadın, 17'si erkek hastalardı. Hastaların yaş ortalaması 37,3±9,81 (15-70) bulundu. Yirmi hasta auralı migren, 82 hasta aurasız migren ve 1 hasta baziler migren olarak değerlendirildi. MİDAS derecesi 8 hastada 1, 5 hastada 2, 21 hastada 3 ve 69 hastada 4 olarak ölçüldü. Ağrı şiddeti 4 ile 10 arasında değişiyordu, ortalama 8,60±1,38 bulundu.
SONUÇ: İstatiksel değerlendirme sonucunda ağrı şiddeti ile özürlülük arasında anlamlı pozitif bir korelasyon görüldü. Demografik özellikler, migren tipi, migren atak süresi yada migren atak sıklığı gibi özelliklerle özürlülük arasında istatiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmedi. Bizim sonuçlarımıza göre toplumumuzda migren hastalarının özürlülük oranını etkileyen en önemli özellik başağrısının şiddetidir.

Anahtar Kelimeler: Migren, Özürlülük


Hava Dönmez, Tahir Kurtuluş Yoldaş, Elif Banu Solak, Ayşe İlksen Çolpak. Demographic/Clinical Characteristics And Midas Scores Of 103 Consecutive Migraine Patients. Turk J Neurol. 2008; 14(6): 388-393

Sorumlu Yazar: Hava Dönmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale