e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 28 Sayı : 2 Yıl : 2022

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Kranial Paget Hastalığı: Olgu Sunumu [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2007; 13(2): 122-126

Kranial Paget Hastalığı: Olgu Sunumu

Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Meral Çınar, Tuğba Eyiipgil, Cansever Turgut, Ali Erdoğan
Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

Bilimsel zemin: Paget hastalığı, çoğunlukla asemptomatiktir. Nörolojik sendromlar yaygın değildir, ancak başağrısı, demans, beyin sapı ve serebellar disfonksiyon, kranial nöropatiler, miyelopati, kauda equina sendromu ve radikülopatiler görülür. Küme Tipi başağrısı tanısıyla semptomatik tedavi görmekte olan, ancak kliniğimizde yatırılarak klinik bulguları, laboratuvar ve radyolojik sonuçlarına göre kranial Paget tanısı konulan olgumuz bildirilmiştir.
AMAÇLAR: Küme tipi başağrısı olan olgumuzda, kranial Paget hastalığına bağlı, karakterleri
farklı olan başağrılarını ve diğer özelliklerini tartışmayı amaçladık
SONUÇLAR: 61 yaşında bayan olgu küme başağrısı tanısı ile tedavi görmekte iken, üç ay önce başlayan sağ orbitofrontal bölgeye lokalize, devamlılık gösteren ağrı, tinnitus ve işitme azlığı yakınması ile incelendi. Nörolojik muayenede başağrısına ek olarak sol kulakta sensörinöral, sağ kulakta mikst tip işitme kaybı mevcuttu. Serumda alkalen fosfataz, idrarda deoxipridinolin değerleri yüksekti. Kranial grafide, yaygın osteoporosis circumscripta, osteolitik alanlar, petroz kemikte sklerozis, kafa kaidesinde dipleo mesafesinde artış, frontal kemiğin sağ alt yarısında yaygın "cotton wool" kaba granüler osteolitik alanlar ve baziler invaginasyon mevcuttu. Lomber 2.-3. vertebrada, semptom vermeyen bone-within-bone görünümü vardı. Kemik sintigrafisinde, kafa kemiklerinde ostooblastik aktivite tutulumları dışında diğer kemikler normaldi. İncelemeler sonucu, başağrısının küme başağrısı ve kranial Paget hastalığı gibi farklı iki nedenden kaynaklandığı düşünüldü.
YORUM: Paget hastalığında, kranial ağrılar, erken evrelerde aralıklı olup primer başağrıları (migren, küme, gerilim tipi) ile karışabilir. Geç dönemlerde ise, şiddetlidir ve devamlılık gösterir. Kranial ağrılar, olgumuzdaki gibi küme başağrısı ve kranial Paget birlikteliği gibi farklı nedenlere bağlı olabilir. Kranial ağrılarda diğer etiyolojik nedenlerin dikkate alınmasını vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: alkalen fosfataz, kemik sintigrafisi, Paget hastalığı, radyografi


Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Meral Çınar, Tuğba Eyiipgil, Cansever Turgut, Ali Erdoğan. Cranial Paget’s Disease: A Case Report. Turk J Neurol. 2007; 13(2): 122-126

Sorumlu Yazar: Fazilet Hız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2022 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale