e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme Negatif İnme Sendromları [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 151-157 | DOI: 10.4274/tnd.2021.67878  

Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme Negatif İnme Sendromları

Mehmet Yasir Pektezel1, Ethem Murat Arsava1, Rahşan Göçmen2, Kader Karlı Oğuz2, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: İskemik inmenin akut fazında normal Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DAG) izlenmesi nadir, ama iyi bilinen bir fenomendir. Bu durumun kesin oranı ve karşılık gelen klinik korelasyonları yeterli derecede incelenmemiştir.
Gereç ve Yöntem: Son 10 yıl içerisinde akut iskemik inme tanısı ile hastaneye yatırılan ve ilk 12 saat içerisinde DAG çekilen peşisıra hastalar çalışmaya alındı. Ek olarak, literatürde yayınlanan DAG negatif inme olgu sunumu ve serileri sistematik olarak derlendi. Geçici iskemik atak ve epileptik nöbet, migren, fonksiyonel bozukluklar, inme rekrüdesansı gibi inme taklitçileri dışlandı.
Bulgular: Hacettepe hastanelerinde yatan 1506 hastanın 20'sinde (%1,3) DWI negatif inme sendromu tanısı kondu. Literatür taramasında 8101 vakadan 535 (%6,6) DWI negatif inme olgusu daha saptandı. Olgu sunumları ve kohort makalelerinde tanımlanan toplam 115 olgu DWI negatif klinik inme sendromlarının özelliklerini tanımlamak için bizim olgularımızla birleştirildi. DWI negatif sendromlar (n=135) “beyin sapı mini-inmeler” (%31,1), “kortikal küçük embolik enfarktlar” (%5,2), “saf penumbral inme” (MR perfüzyon defekti olduğu halde normal DAG; %34,8), “durdurulmuş [“Aborted”] inme ”(erken / tamamen rekanalize inme, sadece akut damar tıkanıklığının tıkanıp açıldığı gösterilen olgularda teşhis edilebilir; %5,2) ve“çeşitli” (%23,7). Karşılık gelen klinik inme sendromları “kısmi hemisferik defisitler” (%36,1), “fokal kortikal sendromlar” (%4,3), “kaudal beyin sapı sendromları” (%9,3), “akut izole vertigo” (%9,3), vertigo-plus sendromlar” (% 10,1), oküler sendromlar (%7,4), hareket bozuklukları (%1,9) ile tipik laküner sendromlar (%11,1) ve ataksi±dizatri gibi atipik laküner sendromlar (%9,3) şeklindedir.
Sonuç: Akut iskemik inme klinik pratiğinde “DAG negatif inme sendromu” nadir değildir. Ancak, çok sayıda klinik tablo ve nöroanatomik lokalizasyonla birlikte olabildiği için spesifik olmaktan uzaktır. Klinik bulgular temelinde kontrol görüntüleme alınması ve difüzyon negatifliğinin mekanizmasının aydınlatılması makuldur.

Anahtar Kelimeler: Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme, nörolojik muayene, nörolog, anamnez, inme, taklitçi


Mehmet Yasir Pektezel, Ethem Murat Arsava, Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu. Diffusion-Weighted-Imaging Negative Stroke Syndromes. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 151-157

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale