e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Sinsi Bir Klinik Tablo: COVID-19’lu Hastalarda Optik Sinir Tutulumu [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(3): 158-161 | DOI: 10.4274/tnd.2022.67026  

Sinsi Bir Klinik Tablo: COVID-19’lu Hastalarda Optik Sinir Tutulumu

Özgül Ocak1, Erkan Melih Şahin2, Alper Şener3, Barış Ocak4
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları AD
4Çanakkale Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği

Amaç: Merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve kas-iskelet sistem hasarına bağlı nörolojik semptomlar koronavirüs hastalığı-2019’lu (COVID-19) hastaların üçte birinden fazlasında bildirilmiştir. COVID-19’da optik nöritli olgular bildirilse de oldukça nadirdir. Bu çalışmanın amacı, bilinen görme bozukluğu olmayan asemptomatik hastalarda görsel uyarılmış potansiyel (VEP) ile COVID-19’lu hastalarda optik sinir tutulumunu taramaktır.
Gereç ve Yöntem: Bilinen görme bozukluğu olmayan 101 yetişkin COVID-19’lu hastada tedavileri ve karantina sürecini tamamladıktan sonra pattern reversal VEP ölçümleri yapıldı. VEP analizi karanlık bir odada 4 kanallı elektromiyografi cihazı ile kaydedilmiş, aynı nörolog tarafından P100 latansları ve amplitüdleri incelenmiştir.
Bulgular: Toplam 34 (%33,7) hastada P100 latans uzaması vardı. Cinsiyet, yaş veya ayaktan/yatarak tedavi durumu açısından anlamlı bir fark yoktu. Polimeraz zincir reaksiyonu tanısı ile VEP çekim zamanı arasındaki süre ile elde edilen değerler arasında anlamlı bir ilişki yoktu.
Sonuç: Daha önceki çalışmaların aksine, VEP ölçümleri ile COVID-19 sonrası asemptomatik optik sinir tutulumu tespit edildi. P100 latans uzaması, insan gözündeki COVID-19 virüsü ile anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 reseptörleri arasındaki olası bağlantıyı gösteriyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 virüs enfeksiyonu, optik sinir, VEP


Özgül Ocak, Erkan Melih Şahin, Alper Şener, Barış Ocak. An Insidious Clinical Picture: Optic Nerve Involvement in Patients with COVID-19. Turk J Neurol. 2022; 28(3): 158-161

Sorumlu Yazar: Özgül Ocak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale