e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Entakapon Homosistein Düzeyini Nasıl Etkiler? [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 145-150 | DOI: 10.4274/tnd.2021.60094  

Entakapon Homosistein Düzeyini Nasıl Etkiler?

Gönül Akdağ1, Feriha Özer2, Mithat Bedir3, Özlem Çokar4, Belgin Petek Balcı4, Gülsün Gül5
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Mardin Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Mardin, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Dörtyol Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Hatay, Türkiye

Amaç: Parkinson hastalarında homosistein, vitamin B12 ve folat düzeylerinin belirlenmesi ve entakapon kullanımının homosistein düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hareket bozuklukları polikliniğimizde 2009-2010 tarihleri arasında takipli olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları kayıt edildi. Benzer demografik özelliklere sahip laboratuvar değerleri incelenmiş olan sağlıklı kişiler kontrol grubunu oluşturdu. Hastalar aldıkları tedaviye göre 2 gruba ayrılarak değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Grup 1: Yirmi iki sağlıklı kişiden (kontrol grubu), grup 2: Yirmi iki hastadan [entakapon (+)], grup 3: Elli hastadan [entakapon (-)] oluşmaktadır. Kontrol grubunun homosistein düzeyi entakapon (-) ve entakapon (+) gruba göre anlamlı derecede düşük saptandı. Kontrol grubunun vitamin B12 düzeyi entakapon (-) grupa göre anlamlı olarak yüksek saptandı. Kontrol grubunun folat düzeyi entakapon (-) gruba göre anlamlı olarak yüksek saptandı. Entakapon (-) ve entakapon (+) gruplar arasında homosistein, vitamin B12 ve folat düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Parkinson hastalarında levodopa tedavisi homosistein düzeyini etkilemektedir. Levodopa + entakapon kullanımının plazma homosistein düzeylerine etkisinin plazmanın bazal vitamin B12 ve folat düzeyleri ve genetik özelliklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik Parkinson hastalığı, entakapon, homosistein


Gönül Akdağ, Feriha Özer, Mithat Bedir, Özlem Çokar, Belgin Petek Balcı, Gülsün Gül. How Does Entacapon Affect Homocysteine Levels?. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 145-150

Sorumlu Yazar: Gönül Akdağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale