e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Tanısal Ultrason Dalgalarının, Hipokampal Nöronlarda Pentilentetrazol Tarafından İndüklenen Uyarılabilirlik Eşiği ve Hücresel Apoptoz Üzerine Etkileri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(3): 152-157 | DOI: 10.4274/tnd.2022.58295  

Tanısal Ultrason Dalgalarının, Hipokampal Nöronlarda Pentilentetrazol Tarafından İndüklenen Uyarılabilirlik Eşiği ve Hücresel Apoptoz Üzerine Etkileri

Faezeh Shokri1, Ardeshir Moayeri1, Naser Abbasi2, Maryam Maleki3, Mina Kafashi3, Mohammadreza Kaffashian3
1Ilam University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Ilam, Iran
2Ilam University of Medical Sciences, Biotechnology and Medicinal Plants Research Center, Ilam, Iran
3Ilam University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Ilam, Iran

Amaç: Ultrason (US), çeşitli terapötik ve tanısal uygulamalarda kullanılan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir. Bu çalışmada, sıçanlarda 3,5 MHz frekans ve 65 mW/cm2 yoğunluktaki tanısal US dalgalarının nöronların uyarılabilirlik eşiği ve pentilentetrazol (PTZ) tarafından indüklenen apoptoz üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçladı.
Gereç ve Yöntem: Kırk yedi günlük Wistar sıçanları rastgele beş gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubuydu, ikinci gruba intraperitoneal PTZ enjeksiyonu ile nöbet geçirtildi, üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplara sırasıyla 5, 10 ve 15 dakika US dalgaları uygulandı ve ardından intraperitoneal PTZ enjeksiyonu ile bu gruplara nöbet geçirtildi. Hayvanlar gözlemlendi ve nöbet süresi, nöbet sayısı ve nöbet bitiş zamanı dahil olmak üzere davranışları 30 dakika boyunca kaydedildi. Daha sonra, Western blot teknikleri ile B-hücresi lenfoma proteini 2 (BCL-2) ve BCL-2-ilişkili X (BAX) düzeylerini ölçmek için hayvanların hipokampusları çıkarıldı.
Bulgular: Sonuçlar, 5, 10 ve 15 dakikalık sürelerle tanısal frekans aralığındaki US dalgalarının hedef gruplarda nöbet süresini önemli ölçüde artırdığını göstermiştir. Ayrıca US’nin istenilen sürelerle eş zamanlı kullanılması PTZ’nin neden olduğu nöbet sayısını artırmıştır ve nöbet bitiş süresini uzatmıştır. PTZ, BAX/BCL-2 protein oranını artırmıştır ve US ve PTZ’nin birlikte kullanımı bozulmayı artırmıştır.
Sonuç: Bu çalışma, sıçan hipokampal hücrelerinde US’ye maruz kalmanın nöronların uyarılabilirliğini artırdığını ve PTZ’nin nöbet etkilerini ve ayrıca PTZ ile indüklenen apoptozu şiddetlendirdiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ultrason dalgaları, nöbetler, apoptoz, hipokampus, pentilentetrazol


Faezeh Shokri, Ardeshir Moayeri, Naser Abbasi, Maryam Maleki, Mina Kafashi, Mohammadreza Kaffashian. The Effects of Diagnostic Ultrasound Waves on Excitability Threshold and Cellular Apoptosis Induced by Pentylenetetrazole in Hippocampal Neurons. Turk J Neurol. 2022; 28(3): 152-157

Sorumlu Yazar: Mohammadreza Kaffashian, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale