e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Multipl Sklerozlu Hastalarda Disfajiye Yönelik Non-farmakolojik Yaklaşımlar: Sistematik Bir Derleme [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 111-116 | DOI: 10.4274/tnd.2020.55770  

Multipl Sklerozlu Hastalarda Disfajiye Yönelik Non-farmakolojik Yaklaşımlar: Sistematik Bir Derleme

Gülşah Kesik, Leyla Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Multipl sklerozlu (MS) hastalarda sıklıkla görülen ve yutma güçlüğü olarak tanımlanan disfaji; aspirasyon pnömonisi, dehidratasyon, malnütrisyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen, morbidite ve mortalite oranlarını artıran ve yaşam kalitesini düşüren bir semptomdur. MS’li hastalarda disfajiye farmakolojik veya cerrahi yöntemlerin yanı sıra, non-farmakolojik ve non-invaziv yöntemlerle de müdahale edilebilmektedir. Disfajinin yönetiminde kullanılan temel nonfarmakolojik yöntemler; duyusal uyarma teknikleri, yutma manevraları, diyet modifikasyonları ve pozisyonel yutma teknikleri olarak sıralanabilir. Yapılan literatür taramasında, MS’li hastalarda disfajinin tedavi ve bakımında non-farmakolojik ve non-invaziv yöntemlere ilişkin bir sistematik derlemeye ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, disfajinin kontrolünde literatürde yer alan non-farmakolojik girişimlerin incelenmesidir. Çalışma kapsamında detaylı bir literatür taraması yapılmış, dahil edilme kriterleri göz önüne alınarak 4 araştırma incelenmiştir. İncelenen çalışmalardaki non-farmakolojik yöntemler; oral motor egzersizler, yutma manevraları gibi yöntemleri içeren geleneksel disfaji rehabilitasyon yöntemleri, elektrik stimülasyonu ve solunum kasları egzersizleridir. Çalışmalarda, disfaji ve/veya yutma ilişkili yaşam kalitesi benzer skalalarla ölçülmüştür. İlgili girişimlerin tamamının, MS’li hastalarda disfaji ve/veya yutma ilişkili yaşam kalitesi üzerinde anlamlı düzeyde etki ettiği görülmektedir. Sonuç olarak, literatürdeki bilgiler ışığında, MS’li hastalarda disfajinin kontrolünde non-farmakolojik yöntemlerin etkin olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu alanda deneysel tasarımlı ve daha kapsamlı araştırmalar yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Disfaji, hemşirelik bakımı, multipl skleroz, non-farmakolojik yöntemler, sistematik derleme


Gülşah Kesik, Leyla Özdemir. Non-pharmacologic Approaches to Dysphagia in Patients with Multiple Sclerosis: A Systematic Review. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 111-116

Sorumlu Yazar: Gülşah Kesik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale