e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Kısa Etkili Pramipeksolden Uzun Etkili Pramipeksole Geçiş: Altmış Sekiz Hastanın Güvenlik ve Etkinlik Özellikleri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2016; 22(3): 114-116 | DOI: 10.4274/tnd.48751  

Kısa Etkili Pramipeksolden Uzun Etkili Pramipeksole Geçiş: Altmış Sekiz Hastanın Güvenlik ve Etkinlik Özellikleri

Müge Kuzu1, İnci Şule Özer1, Oğuzhan Herdi2, Sabiha Tezcan1, Muhittin Cenk Akbostancı1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, kısa etkili pramipeksolden (pex) uzun etkili pramipeksole (pex-ER) geçişteki etkililik ve güvenliğin kendi hasta popülasyonumuz açısından ölçülmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Pex-ER’nin ülkemizde kullanıma girmesinden yaklaşık bir yıl sonra retrospektif olarak Parkinson hastalığı (PH) dosyaları tarandı. Çalışmaya tek gecede pex’den pex-ER’ye geçilen hastalar alındı. Altmış sekiz hasta (26’sı kadın) (%38) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık süresi, ek hastalıkları, kullandığı ilaçlar, pex dozları, pex-ER dozları, yan etki (YE) olup olmadığı, YE çeşidi ve şiddeti, ilaca devamlılığı kaydedildi.
Bulgular: Ortalama yaş 63,3 (44-88 arası), ortalama hastalık süresi 7,1 yıl (1-27 arası) idi. PH için dopamin agonisti dışı kullandıkları ilaçlar levodopa (57 hasta, %82,6) rasajilin (20 hasta, %29), amantadin (18 hasta, %26,1), apomorfin (altı hasta, %8,7) idi. Hastaların 62 (%91,2) tanesinde pex’den pex-ER geçiş sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Altı (%8,8) hastada ise YE görüldü. YE’ler; ayak bileğinde şişlik (iki hasta), kusma (bir hasta), diskinezi (bir hasta), hiperseksüalite (bir hasta) ve psikozdu (bir hasta). Pex’den pex-ER’ye geçen hastaların pramipeksol dozu ve levodopa eşdeğer dozu anlamlı derecede artmıştı (p=0,00).
Sonuç: Pramipeksol dozu hastaların semptomatik ihtiyaçlarına göre artırılmış olup bu durum pex’den pex-ER’ye geçen hastalarda levodopa eşdeğer dozunun anlamlı derecede artmasına yol açmıştır. Pex’den pex-ER’ye bir gecede geçiş hastaların %90’ına, sorunsuz gerçekleşmiştir. Bulgularımız önceki çalışmalar ile uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, dopamin agonistleri, uzun etkili pramipeksol


Müge Kuzu, İnci Şule Özer, Oğuzhan Herdi, Sabiha Tezcan, Muhittin Cenk Akbostancı. Switch from Immediate-release Pramipexole to Extended-release Pramipexole: The Safety and Efficacy Characteristics of Sixty-eight Patients. Turk J Neurol. 2016; 22(3): 114-116

Sorumlu Yazar: Müge Kuzu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale