e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Tek Taraflı Karotis Arter Stenozlu Hastalarda Optik Koherans Tomografi Parametrelerindeki Değişiklikler [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 140-144 | DOI: 10.4274/tnd.2021.36675  

Tek Taraflı Karotis Arter Stenozlu Hastalarda Optik Koherans Tomografi Parametrelerindeki Değişiklikler

Eylem Özaydın Göksu1, Burcu Yüksel2, Berna Doğan3, Ayşe Cengiz Ünal3
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Antalya
2Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Antalya

Amaç: Retina internal karotis arterin kanlandırdığı son akım bölgesidir ve bu nedenle karotis stenozlu hastalarda çeşitli oftalmik semptomlar görülebilir. Bu çalışmanın amacı, tek taraflı karotis arter stenozu olan hastalarda (semptomatik veya asemptomatik), optik koherans tomografi (OCT) ile retinal sinir lifi kalınlığı (RNFLT), santral maküler kalınlık (CMT), retinal ganglion hücre tabakası kalınlığı (RGCL) ve koroidal kalınlık (CT) değişikliklerini saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya, bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile doğrulanan tek taraflı karotis arter stenozu olan hastalar (semptomatik veya asemptomatik) dahil edildi. Spektral alan-OCT ile RNFLT, CMT ve RGCL; gelişmiş derinlik görüntüleme-OCT ile CT ölçüldü.
Bulgular: Tek taraflı karotis arter stenozu olan 28 hasta (17 asemptomatik, 11 semptomatik) çalışmaya alındı. Asemptomatik grupta, stenotik taraftaki göz ile diğer göz karşılaştırıldığında, RNFLT, CMT, RGCL ve CT değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p=0,986, p=0,945, p=0,569, p=0,796). Benzer şekilde, semptomatik grupta da iki göz karşılaştırıldığında aynı değerler arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p=0,693, p=0,409, p=0,792, p=0,597). Stenozlu taraflardaki gözler karşılaştırıldığında da aynı değerler için anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p=0,838, p=0,937, p=0,830, p=0,539).
Sonuç: Bu çalışmada, semptomatik ve asemptomatik karotis arter stenozu olan hastalardaki retinal arter kan akımındaki azalma retinada morfolojik ya da fonksiyonel değişikliklere yol açmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter stenozu, OCT, retina sinir lifi kalınlığı, inme, RNFL


Eylem Özaydın Göksu, Burcu Yüksel, Berna Doğan, Ayşe Cengiz Ünal. Changes in Optical Coherence Tomography Parameters in Patients with Unilateral Carotid Artery Stenosis. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 140-144

Sorumlu Yazar: Eylem Özaydın Göksu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale