e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Endo-opioid ve Endo-kannabinoid Sistemlerin Migren ve İlaç Aşırı Kullanım Baş Ağrısındaki Rolü [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(4): 260-264 | DOI: 10.4274/tnd.2022.35467  

Endo-opioid ve Endo-kannabinoid Sistemlerin Migren ve İlaç Aşırı Kullanım Baş Ağrısındaki Rolü

Gökçen Hatipoğlu1, Devrim Demir-Dora2, Sebahat Özdem3, Babür Dora1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: Endo-opioid ve endo-kannabinoid sistemler ağrının regülasyonunda önemli rol oynar ve migren fizyopatolojisi ile ilişkilendirilmişlerdir. Kronik migrende (KM) olduğu gibi sık atak geçiren hastalarda ilaç aşırı kullanım başağrısı (İAKBA) gelişebilmektedir. Ancak tüm kronik başağrısı olan hastalarda İAKBA gelişmemektedir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı bu sistemlerin epizodik ve KM’de ve İAKBA’daki rolünün belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: (Epizodik migren; n=29), (KM; n=15), İAKBA (n=16) ve 31 sağlıklı kontrol çalışmaya alınarak nosiseptin ve anandamid (AEA) kan seviyeleri ölçüldü ve bunların kan seviyeleri gruplar arasında ve başağrısı parametreleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: AEA seviyeleri tüm migren grupları birleştirilerek karşılaştırıldığında kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktü (p=0,009) ancak grupların teke tek karşılaştırılmasında fark bulunamadı (p=0,062). Anlamlılık olmamakla birlikte median nosiseptin değerleri KM grubunda çok yüksek (235,76 ng/l), İAKBA grubunda ise çok düşüktü (30,08 ng/l).
Sonuç: Migrende düşük olarak bulduğumuz AEA seviyeleri migrende endokannabinoid sistem işleyişinin bozulmuş olduğu hipotezini desteklemektedir. Epizodik ve KM grupları arasında bir fark bulamamıza rağmen literatürde bildirilen sonuçların yorumlanması bize KM’deki devamlı başağrısının, düşük endokannabinoid inhibisyon düzeyinin katkıda bulunduğu nosiseptif fasilitasyona bağlı süregelen santral sensitizasyon sonucunda oluşabileceğini düşündürmüştür. Anlamlılığa ulaşmamakla birlikte nosiseptin düzeyleri KM grubunda en yüksekken İAKBA grubunda en düşüktü. KM’de bozulmuş olan endokannabinoid sistemi kompanse etmek amacıyla endo-opioid sistemin devreye girmeye çalışması ve endo-opioid seviyelerinin yükselememesi durumunda hastanın aşırı ağrı kesici almaya itilerek İAKBA geliştirmesi olasıdır. Bu hipotezi tam olarak doğrulayamamakla birlikte bunun daha geniş çalışmalarda incelenmeye değer olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anandamid, nosiseptin, ilaç aşırı kullanım başağrısı, migren, endokannabinoid sistem


Gökçen Hatipoğlu, Devrim Demir-Dora, Sebahat Özdem, Babür Dora. Role of Endo-opioid and Endo-cannabinoid Systems in Migraine and Medication-overuse Headache. Turk J Neurol. 2022; 28(4): 260-264

Sorumlu Yazar: Babür Dora, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale