e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 2 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Multipl Skleroz Hastalarının Yağ Profilleri ve Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi: Kontrollü Tanımlayıcı Çalışma [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(4): 218-228 | DOI: 10.4274/tnd.2019.33341  

Multipl Skleroz Hastalarının Yağ Profilleri ve Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi: Kontrollü Tanımlayıcı Çalışma

Gülşen Delikanlı Akbay1, Erdinç Karakullukçu2, Aslı Akyol Mutlu3, Halit Tanju Besler4
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Trabzon, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
4Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Famagusta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Amaç: Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin nörodejeneratif bir hastalığıdır. Yağ profili ve antropometrik ölçümler, MS hastaları ve sağlıklı insanlar için farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada MS hastalarının lipid profilleri ile antropometrik ölçümlerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Türkiye’deki bir devlet hastanesine başvuran 392 kişiden (MS grubu-196 hasta, kontrol grubu-196 sağlıklı gönüllü birey) oluşan bu çalışma kontrollü tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Her bir bireyden kan örnekleri toplanmış ve lipid profilleri (toplam kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve trigliseritler) analiz edilmiştir. Vücut kitle indeksi (VKİ), bel-kalça ve bel-boy oranları hesaplanmış ve bu gruplar arasında bu parametreler açısından önemli bir farkın olup olmadığı test edilmiştir. Ayrıca, çalışmada ele alınan parametreler ile MS varlığı arasındaki ilişki de araştırılmıştır.
Bulgular: Bireylerin ağırlık, boy, kalça çevresi, bel-kalça ve bel-boy oranları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,05). Çalışmada ele alınan lipid profilleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kontrol grubundaki erkekler ile MS grubundaki erkeklerin VKİ değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p=0,006).
Sonuç: Elde edilen sonuçlar, MS hastalarının antropometrik ölçümlerinin sağlıklı bireylerden önemli ölçüde farklı olduğunu, ancak yağ profilleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunmadığını göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulguların çoğu literatürdeki sonuçlarla eşleşmektedir ve olası bir MS riskinden korunmak için bireylerdeki antropometrik değişikliklerin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, yağ profili, antropometrik ölçümler


Gülşen Delikanlı Akbay, Erdinç Karakullukçu, Aslı Akyol Mutlu, Halit Tanju Besler. Determination of Lipid Profile and Anthropometric Measurements of Multiple Sclerosis Patients: A Controlled Descriptive Study. Turk J Neurol. 2019; 25(4): 218-228

Sorumlu Yazar: Gülşen Delikanlı Akbay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale