e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2022

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Sıçanlarda Embriyonik Süreçte Ultrason Dalgalarının ve Etanol Maruziyetinin Hipokampal Hücrelerin Hücre İçi Kalsiyum ve Reaktif Oksijen Türleri Oranları Üzerindeki Sinerjistik Etkileri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(4): 254-259 | DOI: 10.4274/tnd.2022.33270  

Sıçanlarda Embriyonik Süreçte Ultrason Dalgalarının ve Etanol Maruziyetinin Hipokampal Hücrelerin Hücre İçi Kalsiyum ve Reaktif Oksijen Türleri Oranları Üzerindeki Sinerjistik Etkileri

Elahe Ranaei1, Naser Abbasi2, Ardeshir Moayeri1, Mina Kafashi3, Maryam Maleki3, Mohammad Reza Kaffashian3
1Ilam University of Medical Sciences Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Ilam, Iran
2Ilam University of Medical Sciences, Biotechnology and Medicinal Plants Research Center, Ilam, Iran
3Ilam University of Medical Sciences Faculty of Medicine, Department of Physiology, Ilam, Iran

Amaç: Ultrason (US), gebelikte fetüsün kontrol edilmesi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan bir görüntüleme işlemidir. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir çalışma tanısal US dalgalarının ve etanol maruziyetinin hücre içi kalsiyum ([Ca2+]i) süreçleri ve reaktif oksijen türleri (ROS) üzerindeki eşzamanlı etkisini araştırmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada öncelikle fetal yaşam sırasında tanısal US’nin sıçanların hipokampal hücrelerindeki [Ca2+]i ve ROS üzerindeki etkilerini; daha sonra da tanısal US’nin bu iki değişken üzerinde etanolün etkilerini artırıp artırmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Erişkin dişi Wistar sıçanlar, çiftleşme sonrası; kontrol grubu, etanol grubu (5 g/kg), 11-13. gebelik günlerinde 10 dakika boyunca 3 ve 5 MHz frekanslarında tanısal US uygulanan gruplar ve aynı gebelik döneminde etanol eşliğinde US dalgaları uygulanan gruplar olmak üzere 6 gruba ayrıldı. Doğumdan 14 gün sonra yavrulara anestezi uygulandı, hipokampus izole edildi ve hücre kültüründen sonra Flou 3-AM ve florimetri cihazı kullanılarak [Ca2+]i ölçüldü.
Bulgular: Bu çalışmada 3 ve 5 MHz frekanslı tanısal US’nin kontrol grubuna göre [Ca2+]i düzeylerini %17,8 ve %21,8; ROS düzeylerini ise %81,18 ve %128,51 oranlarında artırdığını gösterdi. Ayrıca 3 ve 5 MHz frekanslı etanol ve US’ye aynı anda maruz kalan gruplarda [Ca2+]i seviyeleri etanol grubuna göre %19,19 ve %23,33 oranlarında daha yüksekti. Ayrıca 3 ve 5 MHz frekanslı etanol ve US’ye aynı anda maruz kalan gruplarda ROS miktarı etanol grubuna göre sırasıyla %77,5 ve %172,5 oranlarında daha yüksekti. Ancak etanol tek başına hücre içi [Ca2+]i ve ROS seviyelerini değiştirmedi.
Sonuç: 3 ve 5 MHz frekanslı tanısal US’nin [Ca2+]i ve ROS seviyelerini artırdığı ve etanolün [Ca2+]i ve ROS seviyeleri üzerindeki etkilerini de şiddetlendirdiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hipokampus, hücre içi kalsiyum, ultrason, sıçan, ROS


Elahe Ranaei, Naser Abbasi, Ardeshir Moayeri, Mina Kafashi, Maryam Maleki, Mohammad Reza Kaffashian. The Synergistic Effects of Ultrasound Waves and Ethanol Exposure on Intracellular Calcium and Reactive Oxygen Species Rates of Hippocampal Cells During the Embryonic Course in Rats. Turk J Neurol. 2022; 28(4): 254-259

Sorumlu Yazar: Mohammad Reza Kaffashian, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale