e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Striatokapsüler Enfarkta Bağlı Frontal Lob Sendromu [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2023; 29(2): 149-153 | DOI: 10.4274/tnd.2021.31855  

Striatokapsüler Enfarkta Bağlı Frontal Lob Sendromu

Zerrin Yıldırım
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye/ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Frontal loblar yürütücü işlevler ve sosyal kognisyon gibi alanlar da dahil olmak üzere insan kognisyonunda önemli bir role sahiptir. Bu alanlar genel olarak frontal işlevler başlığı altında toplanır. İnsan kognisyonu, kortikal bileşenlerin yanı sıra subkortikal bileşenlere de sahip olan geniş boyutlu nöral ağlar tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle frontal lob sendromu olarak adlandırılan frontal işlev bozukluğu, frontal loblarda yerleşik paralel frontostriatal devrelerin hasar görmesinden kaynaklanabilir. Bu tezahürler nörodejeneratif süreçler (örneğin; frontotemporal demans) sırasında progresif olarak gelişirken, belirli bir sinir ağı içinde kortikal veya subkortikal bir bileşende stratejik olarak konumlandırılmış bir enfarktüsün ardından akut olarak da ortaya çıkabilirler. Bu makalede akut başlangıçlı apati, huzursuzluk ve hiperoralite nedeniyle değerlendirilen 70 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Mental durum muayenesinde perseverasyonlar, çeldiricilere azalmış direnç ve sol yarı mekan ihmali saptanan hastanın manyetik rezonans görüntülemesinde sağ striato-kapsüler enfarktüsü mevcuttu. Bir yıl sonra yapılan 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi görüntülemede, diaşizis ile uyumlu büyük ipsilateral frontal ve kontralateral serebellar hipometabolizma gözlendi. Tek bir hemisferin fonksiyonlarının çoğunda bozulmayı içeren akut başlangıçlı bir hasar stratejik yerleşimli bir serebral enfarktüs sonrasında görülebilir. Sağ tarafta kaudat ve anterior putamen gibi bazal ganglia yapıları, yürütücü işlevler, sosyal kognisyon ve mekansal dikkat için büyük ölçekli ağların merkezlerini barındırabilir. Davranışsal-kognitif sendromlar, geniş boyutlu kognitif ağ hasarının bir belirtisi olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Frontal sendrom, bazal ganglia, enfarktüs, kaudat çekirdek, hiperoralite


Zerrin Yıldırım. Frontal Lobe Syndrome Due to Striatocapsular Infarction. Turk J Neurol. 2023; 29(2): 149-153

Sorumlu Yazar: Zerrin Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale