e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesinde Prognoz [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2023; 29(2): 101-105 | DOI: 10.4274/tnd.2022.30906  

Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesinde Prognoz

Tuğçe Mengi1, Yahya Tahta2, Hadiye Şirin3
1Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, Niğde
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

Amaç: Nörokritik bakım ya da nörolojik yoğun bakım, nöroloji ve nöroşirürji hastaları için kritik bakım sağlamaktadır. Bu hastaların hem birincil kritik hastalıkları, hem de eşlik eden komorbiditeleri ve komplikasyonları için tıbbi bakım almaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, genel yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip edilen nörolojik veya nöroşirürjikal hastalığı olan hastalar ile nörolojik yoğun bakım ünitesinde (nöro-YBÜ) takip edilen hastaların klinik sonlanımlarını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya YBܒlerde nörointensivist tarafından takip edilen nörolojik ve nöroşirürjikal hastalığı olan hastalar dahil edildi. Hastalar, YBÜ türüne ve çalışma dönemine göre karma genel YBܒde izlenen hastalar (dönem-1) ve nöro-YBܒde izlenen hastalar (dönem-2) olmak üzere iki grupta incelendi. Hastane otomasyon sistemindeki ve hasta veri tabanımızdaki kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Dönem-1’de 61 hasta ve dönem-2’de 58 hasta değerlendirildi. Nöro-YBܒde takip edilen hastalarda yoğun bakım mortalitesi, yoğun bakım ve hastanede kalış süresi daha düşüktü ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P> 0,05). Yoğun bakıma yeniden yatış ve hastane içi mortalite ise nöro-YBÜ hastalarında anlamlı olarak daha düşüktü (P< 0,05).
Sonuç: Uzmanlaşmış nörokritik bakım ve nöro-YBÜ organizasyonunun hastalarda klinik sonlanım üzerindeki etkisini analiz ettik. Nöro-YBܒde daha iyi hasta yönetimi elde edebilmek için, sürecin yapı, performans ve standardizasyon açısından kalite iyileştirmesinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de nörokritik bakım standartlarının oluşturulabilmesi ve üzerinde mutabakata varılabilmesi için bu konuda yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Nörokritik bakım, yoğun bakım, sonlanım, mortalite, inme


Tuğçe Mengi, Yahya Tahta, Hadiye Şirin. Prognosis in Neurological Intensive Care Unit. Turk J Neurol. 2023; 29(2): 101-105

Sorumlu Yazar: Hadiye Şirin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale