e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Nöroloji Kökenli Yoğun Bakım Uzmanları Anketi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(4): 274-275 | DOI: 10.4274/tnd.2022.28044  

Nöroloji Kökenli Yoğun Bakım Uzmanları Anketi

Tuğçe Mengi1, Hadiye Şirin2
1Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, Niğde, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Yoğun bakım yan dal eğitimine başlamış ve/veya yoğun bakım yan dal eğitimini tamamlamış nöroloji uzmanlarının nöroloji ve yoğun bakım eğitimlerini, nörolojik yoğun bakım organizasyonları hakkında görüşlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Yoğun bakım yan dal eğitimine başlamış ve/veya tamamlamış tüm nöroloji uzmanları, çevrimiçi anket formunun bağlantısını içeren 30 soruluk bir ankete e-posta veya cep telefonundan mesaj aracılığıyla katkıda bulunmaya davet edildi.
Bulgular: Türkiye’de yoğun bakım yan dal eğitimine başlamış ve/veya yoğun bakım yan dal eğitimini tamamlamış 29 nöroloji uzmanı bulunmakta olup bu uzmanların tümü anketi tamamladı. Nöroloji uzmanlarından 12’si yoğun bakım yan dal eğitimini tamamladığını, 12’si yoğun bakım yan dal eğitimine devam ettiğini, 5’i eğitim sürecinden ayrıldığını bildirdi. Nöroloji uzmanlarının % 86,2’si nörolojik yoğun bakım ünitelerinde çalışmak istediğini, % 79,3’ü nörolojik ve nöroşirürjikal yoğun bakım ünitelerinin birleşmesi gerektiğini, % 75,9’u bu ortak yoğun bakım ünitelerinde çalışabileceklerini belirtti. Ancak 12 nöroloji kökenli yoğun bakım uzmanının hiçbirisinin nörolojik yoğun bakım ünitelerinde çalışamadığı saptandı.
Sonuç: Çalışmalar; nörokritik bakım hizmetleri sağlamanın, nörolojik yoğun bakım ünitelerinin ve nörointensivistlerin nörokritik hastalığı olan hastalarda klinik sonuçları iyileştirebileceğini göstermiştir. Çalışmamızda nöroloji kökenli yoğun bakım uzmanları, nörolojik yoğun bakım ünitelerinde çalışamadıklarını bildirdi. Dünya genelinde nörointensivistlerin, nörolojik yoğun bakım ünitelerinde hastaların sadece beşte birine baktığı saptanmıştır. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de hasta sonlanımlarının iyileştirilmesi için nörointensivistlerin nörolojik yoğun bakım ünitelerini yönetmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nörointensivist, nörolojik yoğun bakım, yan dal


Tuğçe Mengi, Hadiye Şirin. A Survey of Neurology-based Intensive Care Unit Specialists. Turk J Neurol. 2022; 28(4): 274-275

Sorumlu Yazar: Tuğçe Mengi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale