e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Lewy Cisimcikli Demans Tanılı Bir Hastada Piribedil ile Tetiklenen Geri Dönüşümlü Pisa Sendromu [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 192-194 | DOI: 10.4274/tnd.2021.28000  

Lewy Cisimcikli Demans Tanılı Bir Hastada Piribedil ile Tetiklenen Geri Dönüşümlü Pisa Sendromu

Murat Mert Atmaca, Başar Bilgiç, Haşmet Hanağası
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Pisa sendromu (PS) ilk kez şizofrenili hastalarda nöroleptik tedavinin yan etkisi olarak tarif edilmiştir. Zamanla bu postural bozukluk, dopamin reseptör antagonistleri, kolinesteraz inhibitörleri ve antidepresan tedavi alan hastalarda; Alzheimer hastalığı, multi sistem atrofi, Lewy cisimcikli demans (LCD) gibi nörodejeneratif hastalıklarda ve son olarak da dopaminerjik tedavi verilen Parkinson hastalığı (PH) olan hastalarda gösterilmiştir. Bu olgu sunumunda; muhtemel LCD tanısı konan ve piribedil tedavisi başlandıktan sonra PS gelişen bir hasta sunulmuştur. Piribedil kesildikten sonra PS tamamen düzelmiştir. Bu yazıda; dopaminerjik tedavi ile ilişkili PS’nin geri dönüşümlü olabildiğinin ve piribedilin PH’de PS’ye yol açabileceğinin altını çizmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Parkinsonizm, Pisa sendromu, piribedil, dopamin agonistleri


Murat Mert Atmaca, Başar Bilgiç, Haşmet Hanağası. Piribedil-induced Reversible Pisa Syndrome in a Patient with Lewy Body Dementia. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 192-194

Sorumlu Yazar: Murat Mert Atmaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale