e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Parkinson Hastalığı Olan Hastalara Bakım Verenlerin Yaşadığı Psikolojik Stresin SCL- 90-R Değerlendirme Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(3): 182-187 | DOI: 10.4274/tnd.2022.27813  

Parkinson Hastalığı Olan Hastalara Bakım Verenlerin Yaşadığı Psikolojik Stresin SCL- 90-R Değerlendirme Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi

Betül Özdilek1, Selma Bozkurt2, Dilek Günal3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bahcesehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) olan hastalara bakım verenler yoğun psikolojik stres yaşarlar. Bu çalışmada Belirti Tarama Ölçeği 90 (SCL-90-R) formu kullanılarak, PH’li hastalara bakmanın, bakım verenlerin psikiyatrik durumları üzerindeki etkisi araştırılmış ve değişik sosyo-demografik ve klinik özellikler ile bakım verenin yaşadığı psikolojik stres arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: SCL-90-R anketi PH’li hastaya bakım veren 60 kişiye ve 50 sağlıklı kontrole uygulanmıştır. Hastaların motor ve motor olmayan bulguları; birleşik PH değerlendirme ölçeği, Hoehn & Yahr ölçeği, Schwab-İngiltere günlük yaşam aktiviteleri ölçeği ve mini-mental test gibi farklı testler kullanılarak değerlendirilmiştir. Hastalardaki uyku bozuklukları ise PH uyku skalası ve Epworth uykululuk skalası kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Bakım vericilerin tümü aile üyeleriydi. Bakım vericiler SCL-90-R’nin anksiyete bölümünden kontrol grubuna göre daha yüksek puan almıştır. On üç (%22) bakım vericide genel semptom indeks puanı patolojik bulunmuştur. Hastaların yaşı ve uyku ölçek skorları, bakım vericinin kişiler arası duyarlılık, fobik anksiyete, psikoz, obsesyon-kompülsiyon, anksiyete, depresyon ve ek madde bölümlerinde artmış psikolojik stresi anlamlı şekilde öngörebilmiştir. Hastalığın şiddeti ve diğer PH bulguları bakım vericideki psikolojik strese anlamlı etkide bulunmamıştır.
Sonuç: Bu çalışma, PH’li hastaların aile üyesi olan bakım vericilerinin psikolojik stres olarak daha yüksek anksiyete düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. PH’li hastaların uyku ile ilgili semptomları bakım vericilerin psikolojik stres seviyelerini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, bakım vericiler, psikolojik stres, SCL-90-R


Betül Özdilek, Selma Bozkurt, Dilek Günal. Psychological Distress Among Caregivers of Patients with Parkinson’s Disease Assessed with SCL-90-R Self-reported Questionnaire. Turk J Neurol. 2022; 28(3): 182-187

Sorumlu Yazar: Betül Özdilek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale