e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Akut İskemik İnmede Şiddetin ve Prognozun Öngörücüsü Olarak D Vitamini [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(3): 142-147 | DOI: 10.4274/tnd.2022.24434  

Akut İskemik İnmede Şiddetin ve Prognozun Öngörücüsü Olarak D Vitamini

Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Taruna Pahuja, Jasminder Singh, Shaveta Dahiya
Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Department of Medicine, Rohtak, India

Amaç: Bir steroid hormonu olan D vitamininin kemik sağlığı üzerindeki etkisi uzun zamandır bilinmektedir. D vitamininin diyabet, hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, koroner arter hastalığı, kanser gibi çeşitli hastalıklarla da ilişkili olduğu gösterilmiştir. D vitamininin nöroprotektif etkisi, onu bilişsel bozukluk, demans ve Alzheimer hastalığı gibi nörolojik hastalıkların klinik seyrinde önemli bir belirteç haline getirir. D vitamini eksikliği ayrıca inme riskinde artışla ilişkilidir. Bu çalışmada, D vitamini düzeylerinin inme şiddeti ve prognozu üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif ve gözlemsel çalışma, Rohak’ta üçüncü basamak bir sağlık merkezinde serviste yatırılarak izlenen 200 inme hastası ile gerçekleştirilmiştir. National Institute of Health Stroke scale (NIHSS) ve modifiye Rankin ölçekleri, sırasıyla başvuruda inme şiddetini ve 3. ayda fonksiyonel sonlanımı değerlendirmek için kullanılmıştır. Hastalar D vitamini düzeylerine göre dört gruba ayrılmıştır.
Bulgular: Vitamin D eksikliği, daha yüksek NIHSS skoruyla ve bağımsız olarak kötü fonksiyonel sonlanım ile ilişkiliydi. Şiddetli D vitamini eksikliği, hafif D vitamini eksikliği ve D vitamini yetersizliği olan hastalar; yaşa, cinsiyete, alkol ve sigara kullanımına, vücut kitle indeksi değerine, NIHSS skoruna ve komorbiditelere göre düzeltildiğinde, D vitamini düzeyleri normal olan hastalara kıyasla 3. ayda sırasıyla 9, 6,7 ve 3,9 kat daha fazla kötü fonksiyonel sonlanım oranlarına sahipti (p<0,01).
Sonuç: D vitamini düzeyleri 3. ayda şiddetli inme ve kötü fonksiyonel sonlanım ile ilişkilidir. Bununla birlikte, D vitamini takviyesinin inmeyi veya ilişkili morbiditeyi ve mortaliteyi önlemeye katkısını değerlendirmek için ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, inme, modifiye Rankin ölçeği, NIHSS puanı


Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Taruna Pahuja, Jasminder Singh, Shaveta Dahiya. Vitamin D as a Predictor of Severity and Prognosis of Acute Ischemic Stroke. Turk J Neurol. 2022; 28(3): 142-147

Sorumlu Yazar: Deepak Jain, India


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale