e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 2 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Multipl Skleroz ve İnme Ayırıcı Tanısında Otoantikor ve Viral Serolojik İncelemelerin Katkısı [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(4): 208-213 | DOI: 10.4274/tnd.2019.09735  

Multipl Skleroz ve İnme Ayırıcı Tanısında Otoantikor ve Viral Serolojik İncelemelerin Katkısı

Ahmet Şair1, Utku Ogan Akyıldız1, Berna Korkmazgil2, Nefati Kıylıoğlu1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Amaç: Multipl skleroz (MS) ve inme tanısında başvurulan otoantikor ve viral serolojik incelemelerin tanıdaki değerini ve tedavi seyri üzerine etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Nöroloji kliniğine 2012-2016 yılları arasında başvuran hastalar retrospektif olarak incelendi. Otoantikor testleri [anti-nükleer antikor (ANA), anti-dsDNA] ve viral serolojik incelemeler (Epstein-Barr virüs, varisella-zoster virüs, sitomegalovirüs, herpes simpleks virüs tip 1 ve 2 IgG ve IgM) sorgulandı. Gruplar tanılarına göre MS, inme ve bu iki tanı dışında kalan tüm tanılar (polinöropati, myastenia gravis, demans, baş ağrısı, epilepsi, vb.) için “diğer” adı altında gruplandı. Tüm testlerden elde edilen veriler, bu testlerin tanısal performansta bir artış sağlayıp sağlamadığını belirlemek için analiz edildi.
Bulgular: Otoantikor ve viral serolojik testler arasında en sık kullanılan test ANA (71 MS olgusu, 160 inme olgusu ve 482 diğer olgu) idi. Pozitif/negatifliğe dayalı tüm test sonuçları, tüm gruplarda hastalığın ilk tanısında ve tedavi stratejisinde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır.
Sonuç: Otoantikor ve viral serolojik testlerden elde edilen bilgiler MS ve inme tanısını etkilemez. Rutin tarama için bu testlerin yapılması, klinik hastalıkla ilgili önemli bir bulgu olmadığı sürece faydasız bir işlem olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, inme, SLE, ANA, EBV, CMV


Ahmet Şair, Utku Ogan Akyıldız, Berna Korkmazgil, Nefati Kıylıoğlu. The Value of Autoantibody and Viral Serologic Examinations in the Differential Diagnosis of Multiple Sclerosis and Stroke. Turk J Neurol. 2019; 25(4): 208-213

Sorumlu Yazar: Ahmet Şair, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale