e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Bir Üniversite Hastanesi Tarafından Psödotümör Serebri Sendromu Tanısı Konan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2017; 23(2): 60-63 | DOI: 10.4274/tnd.09069  

Bir Üniversite Hastanesi Tarafından Psödotümör Serebri Sendromu Tanısı Konan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri

Demet Arslan, Adalet Arıkanoğlu, Eşref Akıl
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Psödotümör serebri sendromu (PTSS) ventrikülomegali, intrakraniyal tümör veya kitle olmaksızın intrakraniyal basıncın (İKB) arttığı bir sendromdur. Bu çalışmada kliniğimizde PTSS tanısı ile takip edilen 34 hastanın yaş, cinsiyet dağılımı, semptomları, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme bulguları, etiyolojileri ve tedavileri tartışılmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2011 ile Ağustos 2016 tarihleri arasinda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği`nde PTSS tanısı ile takip edilen 34 hasta gözden geçirildi. PTSS tanısı için revize edilmiş modifiye Dandy kriterleri kulanıldı.
Bulgular: Olguların 31’inde (%91,2) baş ağrısı, 19’unda (%55,9) bulanık görme, 6’sında (%17,6) diplopi, 1’inde (%2,9) tinnitus, 1’inde (%2,9) yüzde uyuşma, 2’sinde (%5,9) vertigo yakınması vardı. Yirmi yedi hasta idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) olarak kabul edildi. Yirmi bir hastada (%61,8) etiyoloji saptanamadı. Altı hastada (%17,6) obezite, bunların 1 tanesinde yakın zamanda kilo alma öyküsü, 1 tanesinde de polikistik over sendromu saptandı. Yedi hastada sekonder PTSS düşünüldü. Sekonder sebepler olarak; 2 hastada (%5,9) Hashimoto tiroiditi, 1 hastada (%2,9), malignite nedeniyle all-trans retinoik asit kullanımı, 1 hastada (%2,9) koroid pleksus granülomu, 2 hastada (%5,9) sinüs trombozu, 1 hastada (%2,9) Ailesel Akdeniz Ateşi etiyolojik neden olarak saptandı.
Sonuç: PTSS uzun yıllar önce tanımlanmış bir hastalık olamasına rağmen fizyopatolojisi ve kesin tedavisi hala netleşmemiştir. Tedavide en önemli amaç görme kaybının önlenmesi ve semptomların giderilmesidir. Patofizyolojinin aydınlatılmasıyla daha etkin tedavi yöntemleri geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, psödotümör serebri sendromu, baş ağrısı


Demet Arslan, Adalet Arıkanoğlu, Eşref Akıl. Clinical and Demographic Features of Pseudotumor Cerebri Syndrome Diagnosed in a University Hospital. Turk J Neurol. 2017; 23(2): 60-63

Sorumlu Yazar: Demet Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale