e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  COVID-19 Salgını Kapsamında Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 176-186 | DOI: 10.4274/tnd.2021.04820  

COVID-19 Salgını Kapsamında Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tuba Akıncı1, Hatice Melek Başar2
1Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Hastanemizde koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sırasında çalışan sağlık personelinin uyku kalitesi ve buna etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza COVID-19 pandemisi süresince çalışan 95 kadın, 57 erkek olmak üzere 152 sağlık çalışanı dahil edildi. Çalışmada, hastaların demografik özellikleri, Pitssburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılarak uyku kalitesine etki eden faktörler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmamıza katılanlar PUKİ sonucuna göre PUKİ ≥5 n=109 (%71,7) ve PUKİ <5 n=43 (%28,1) olarak 2 gruba ayrıldı. Uyku kalitesi bozuk olan grupta (PUKİ ≥5 ) kadın cinsiyetin ön planda olduğu (p=0,003), yaş ortalamasının daha düşük olduğu (p=0,013), anksiyete ve depresyon oranının daha yüksek olduğu (p=0,001 ve p=0,001) olduğu gözlendi. Çalışmamızda fiziksel yorgunluğu değerlendirmek amacıyla yapılan YŞÖ’de gruplar arasında fark gözlenmedi.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre COVID-19 pandemisi süresince sağlık personelinin uyku kalitesinin belirgin düzeyde bozulduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının sağlığı da bu uzun süreçte önemlidir. Sağlık personelinin uyku kalitesinin artışına yönelik uygulamalar sağlık çalışanlarının virüsle mücadelesinde immün sistemi güçlendirerek uzun soluklu mücadeleye katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, sağlık personeli, COVID-19 pandemisi


Tuba Akıncı, Hatice Melek Başar. Assessment of Sleep Quality in Healthcare Workers as Part of the COVID-19 Outbreak. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 176-186

Sorumlu Yazar: Tuba Akıncı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale