e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Atipik Enflamatuvar Demiyelinizan Lezyonların Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Diagnostik ve Prognostik Önemi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2021; 27(2): 164-170 | DOI: 10.4274/tnd.2021.00907  

Atipik Enflamatuvar Demiyelinizan Lezyonların Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Diagnostik ve Prognostik Önemi

Zeynep Özdemir1, Erkan Acar2, Aysun Soysal1
1İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Tipik olmayan demiyelinizan lezyonlar ile prezente olan hastaların tanısı zaman zaman biyopsi gerektirecek kadar zor olabilmektedir. Son yayınlarda atipik enflamatuvar demiyelinizan lezyonlar radyolojik olarak 5 ana sınıfta tanımlanmıştır: Halka benzeri, balo benzeri, infiltratif, megakistik ve sınıflandırılamayandır. Bu çalışmada atipik lezyonlara sahip hastaları demografik, klinik ve radyolojik olarak değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: iMed veritabanı kullanılarak demiyelinizan hastalık tanısı ile izlenmekte olan 320 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya manyetik rezonans görüntülemesi olan ve atipik demiyelinizan lezyona sahip olan hastalar dahil edildi. Klinik ve radyolojik bulgular değerlendirildi ve lezyonlar önerilen kriterlere göre sınıflandırıldı.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 34,26±6,12 (26-49) olan 27 (16 kadın) hasta dahil edildi. Lezyonlar sınıflandırıldığında 14 hasta halka benzeri, 3 hasta Balo benzeri, 3 hasta megakistik, 5 hasta infiltratif, 2 hasta sınıflandırılamayan atipik demiyelinizan lezyonlara sahipti. Difüzyon ağırlıklı serileri bulunan görüntüler değerlendirildiğinde, Balo benzeri lezyonların etrafında, infiltratif lezyonlarda heterojen şekilde ve halka benzeri lezyonların kontrast tutulumu olan bölgelerinde aynı zamanda difüzyon kısıtlılığı da gözlendi. Prognostik faktörler değerlendirildiğinde, infiltratif lezyonları olan 2 hastanın takiplerinde lezyonları arttı ve hastalara biyopsi yapılmak zorunda kalınıldı. İki hasta agresif tedaviye rağmen kaybedildi. Balo benzeri lezyonu olan hastaların 2 tanesinin relapsı olmadı ve kliniği akut disemine ensefalomiyelit olarak değerlendirildi. Çalışma grubundaki 17 hasta takiplerinde klinik olarak multipl skleroz (MS) tanısı ile halen takip edilmektedir.
Sonuç: Her ne kadar atipik enflamatuvar demiyelinizan lezyonların ayırıcı tanısı her zaman kolay olmasa da, prognozları MS lezyonlarından çok farklı değildir. Genellikle halka benzeri lezyonlar rekürren relapsları olan MS’ye dönüşmekteyken, özellikle relapsları olan infiltratif lezyonlu hastaların prognozu kötü olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Multpil skleroz, manyetik rezonans görüntüleme, atipik enflamatuvar demiyelinizan lezyonlar


Zeynep Özdemir, Erkan Acar, Aysun Soysal. The Diagnostic and Prognostic Value of Magnetic Resonance Imaging for Evaluating Atypical Inflammatory Demyelinating Lesions. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 164-170

Sorumlu Yazar: Zeynep Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale