e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2022

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEMELER
1.
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Idiopathic Intracranial Hypertension: Diagnosis and Therapeutic Approach
Nihan Hande Akçakaya, Mehmet Osman Akçakaya, Altay Sencer, Zuhal Yapıcı
doi: 10.4274/tnd.97820   2017; 23 - 2 | Sayfalar 43 - 50

BAKIŞ AÇISI
2.
Medikasyon Hataları Parkinson Hastalarında Ölüm Riskini Artırıyor
Medication Errors Increase Risk of Death in Patients with Parkinson’s Disease
Murat Gültekin
doi: 10.4274/tnd.17003   2017; 23 - 4 | Sayfalar 153 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
3.
Multipl Skleroz Atakları Üzerine Güncelleme: Tanım, Patofizyoloji, Özellikler, Taklitçiler ve Tedavi
Relapses in Multiple Sclerosis: Definition, Pathophysiology, Features, Imitators, and Treatment
Serhan Sevim
doi: 10.4274/tnd.75318   2016; 22 - 3 | Sayfalar 99 - 108

4.
Relapsing Remitting Multipl Skleroz Tedavisinde Fingolimod Kullanımı
Fingolimod for the Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis
Burcu Altunrende, Erkingül Birday, Mithat Kasap, Gülşen Akman Demir
doi: 10.4274/tnd.62144   2017; 23 - 4 | Sayfalar 176 - 185

5.
Erişkin Hipokampal Nörogenezin Öğrenme ve Hafıza Fonksiyonlarındaki Rolü
The Role of Adult Hippocampal Neurogenesis in Learning and Memory Function
Zülal Kaptan, Gülay Üzüm
doi: 10.4274/tnd.68889   2016; 22 - 4 | Sayfalar 149 - 155

6.
Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Tanı ve Tedavi
The Diagnosis and Treatment of Cerebral Venous Thrombosis
Dilaver Kaya
doi: 10.4274/tnd.79923   2017; 23 - 3 | Sayfalar 94 - 104

7.
İnme Hastalarında Nütrisyonel Yaklaşım ve Tedavi, Türkiye için Uzman Görüşü
Nutritional Approach and Treatment in Patients with Stroke, An Expert Opinion for Turkey
Ethem Murat Arsava, İbrahim Aydoğdu, Levent Güngör, Canan Togay Işıkay, Erdem Yaka
doi: 10.4274/tnd.92603   2018; 24 - 3 | Sayfalar 226 - 242

EDITÖRE MEKTUPLAR
8.
Sydenham Koresi Rekürrensi
Recurrence of Sydenham’s Chorea
Gülten Tata
doi: 10.4274/tnd.24482   2018; 24 - 2 | Sayfalar 188 - 189
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
9.
Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Ketojenik Diyet Uygulamalarının Etkisi
The Effect of Ketogenic Diet Treatment in Drug-resistant Epilepsies of Childhood
Gizem Özata Uyar, Nevin Şanlıer
doi: 10.4274/tnd.71473   2018; 24 - 3 | Sayfalar 216 - 225

EDITÖRE MEKTUPLAR
10.
Alkol Kullanımı Sonrası Gelişen Kompartman Sendromu ve Rabdomiyoliz Olgusu
A Case of Compartment Syndrome and Rhabdomyolysis After Alcohol Consumption
Arife Çimen Atalar, Cansu Söylemez, Fergane Memmedova, Ufuk Emre
doi: 10.4274/tnd.32815   2018; 24 - 1 | Sayfalar 92 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
11.
Çocuk ve Erişkin Status Epileptikuslu Hastaya Yaklaşım ve Erken Dönem Tedavisi
Management and Early Treatment of Status Epilepticus in Adults and Children
Ebru Altındağ, Füsun Ferda Erdoğan, İrsel Tezer, Çiğdem Özkara
doi: 10.4274/tnd.34635   2017; 23 - 4 | Sayfalar 155 - 161

12.
Migren ve Beslenme İlişkisi
The Relationship Between Migraine and Nutrition
Ayçıl Özturan, Nevin Şanlıer, Özlem Coşkun
doi: 10.4274/tnd.37132   2016; 22 - 2 | Sayfalar 44 - 50

EDITÖRE MEKTUPLAR
13.
Geçici Global Amneziyi Taklit Eden Hiponatremi
Hyponatremia Mimicking Transient Global Amnesia
Sezgin Kehaya, Babürhan Güldiken, Yüce Doğru
doi: 10.4274/tnd.05025   2017; 23 - 3 | Sayfalar 140 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
14.
Bir Üniversite Hastanesi Tarafından Psödotümör Serebri Sendromu Tanısı Konan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
Clinical and Demographic Features of Pseudotumor Cerebri Syndrome Diagnosed in a University Hospital
Demet Arslan, Adalet Arıkanoğlu, Eşref Akıl
doi: 10.4274/tnd.09069   2017; 23 - 2 | Sayfalar 60 - 63

DERLEMELER
15.
Nörolojide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Assesment of Efficacy of Traditional and Complementary Medicine Practices in Neurology
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Esra Erkoç Ataoğlu, Seda Kibaroğlu
doi: 10.4274/tnd.83357   2018; 24 - 2 | Sayfalar 111 - 116

KLINIK GÖRÜNÜMLER
16.
Malign Melanomlu Olguda Beyin Metastazı: Melanotik Patern
Brain Metastasis in a Patient with Malignant Melanoma: Melanotic Pattern
Özge Arıcı Düz, Nesrin Helvacı Yılmaz, Erkingül Birday, Gülhan Akan, Ahmet Bilici
doi: 10.4274/tnd.22309   2017; 23 - 2 | Sayfalar 79 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Dirençli Kusma ve Hıçkırıkla Başlayan Bir Nöromiyelitis Optika Olgusu: Area Postrema Sendromu
A Case of Neuromyelitis Optica Presenting with Intractable Hiccups and Vomiting: Area Postrema Syndrome
Derya Kaya, Egemen İdiman, Fethi İdiman, Onur Bulut, Nuri Karabay
doi: 10.4274/tnd.90692   2016; 22 - 2 | Sayfalar 88 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
18.
Multipl Skleroz Hastalarında Mortalite
Mortality in Patients with Multiple Sclerosis
Sümeyra Şamlı, Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.15921   2018; 24 - 1 | Sayfalar 107 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
İnme Tedavisi: Güncel Haber ve Gelişmeler
Stroke Treatment: Current News and Developments
Mehmet Akif Topcuoglu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.4274/tnd.47640   2016; 22 - 3 | Sayfalar 145 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMLARI
20.
Herpes Simpleks Ensefaliti Sonrası Gelişen Kluver-Bucy Sendromu Olgusu
Kluver-Bucy Syndrome Following Herpes Simplex Encephalitis
Kasım Mulhan, Songül Şenadım, Elif Söylemez, Betül Tekin, H. Dilek Ataklı
doi: 10.4274/tnd.82598   2018; 24 - 2 | Sayfalar 165 - 167 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale