e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 4 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tanı almamış HİV pozitif hastada HSV-2 infeksiyonuna bağlı transvers myelit
A Rare cause of a long extensive transverse myelopathy;HSV-2 infection in an undiagnosed HIV positive patient
Eda Çoban, Helin Serindağ, Zeynep Baştuğ Gül, Mesude Özerden, Aysun Soysal
Sayfa 0

2.
Anti-glutamik asit dekarboksilaz (Anti-GAD) antikor ilişkili serebellar ataksi: olgu sunumu
Anti-glutamic acid decarboxylase (Anti-GAD) antibody associated cerebellar ataxia: a case report
Miray Atacan Yaşgüçlükal, Cansu Tunç, Muhammet Duran Bayar, Birgül Baştan, Sefer Günaydın, Belgin Petek Balcı, Özlem Çokar
Sayfa 0

3.
Baziler İnvaginasyon/İmpresyon: Kraniyovertebral Kavşak Açısının Dikleşmesi
Basilar Invagination/Impression: Steeping at the Angle of Craniovertebral Junction
Mehmet Güney Şenol, Şahin İşik
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Takayasu Arteritinde Stabil Hastalık Döneminde Serebral Vazomotor Reaktivite
Cerebral Vasomotor Reactivity in Medically Stabilized Patients with Takayasu's Arteritis
Mehmet Yasir Pektezel, Sahip Rovshanov, Ertugrul Cagri Bolek, Farid Khasiyev, Omer Karadag, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
Sayfa 0

5.
Tek taraflı karotis arter stenozlu hastalarda OCT parametrelerindeki değişiklikler
Changes in optical coherence tomography parameters in patients with unilateral carotid artery stenosis
Eylem Özaydin Göksu, Burcu Yüksel, Berna Doğan, Ayşe Cengiz Ünal
Sayfa 0

6.
Lomber omurganın kondromiksoid fibromu: Olgu sunumu
Chondromyxoid fibroma of lumbar vertebrae: Case report
Densel Araç, HÜSEYİN BOZKURT
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Genç İnme Etiyolojisinde Kombine Oral Kontraseptif Kullanımı: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Combined Oral Contraceptive Use in Young Stroke Etiology: A Case Report and Review Of Literature
Hasan Hüseyin Karadeli, Ruken Simsekoglu, Ilknur Meryem Tasdemir, Temel Tombul
Sayfa 0

8.
Primer Başağrılarında Hematolojik Parametreler ve Görüntüleme Bulgularının Klinik İle Korelasyonu
Correlation of Hematological Parameters, Imaging Results and Clinical Findings in Primary Headache Disorders
Zehra Arıkan, Saliha Yeter Amasyalı, Ali Akyol
Sayfa 0

9.
Corticosteroid responsive epilepsia partialis continua
Jayantee Kalita, Prakash Chandra Pandey, Sarvesh Chaudhary, Varun Kumar Singh, Usha Misra
Sayfa 0

10.
Erken İmmunoterapi ile Tam İyileşme Gözlenen Kriptojenik NORSE Vakası: Bir Olgu Sunumu
Cryptogenic NORSE Case with Complete Recovery with Early Immunotherapy: A Case Report
Türkan Acar, Sena Boncuk, Bilgehan Acar, Yeşim Güzey Aras
Sayfa 0

11.
Multiple Sklerozlu Hastalarda Vücut Sıcaklığındaki Düşüşün Görsel Uyarılmış Potansiyeller İncelemelerine Etkisi
Effects of lowering the body temperature on visual evoked potentials in patients with multiple sclerosis
Turan Poyraz, Fethi İdiman, Ahmet Onur Keskin, Leyla İyilikçi Karaoğlan, Egemen Idiman
Sayfa 0

12.
Türkiye’de multipl skleroz epidemiyolojisi; kirsal şehirlerdeki 10 yillik trend
Epidemiology of multiple sclerosis in turkey; a 10-year trend in rural cities
Cem Bölük, Ülkü Türk Börü, Mustafa Taşdemir, Tuğçe Gezer
Sayfa 0

13.
Progresif Multiple Skleroz Hastasında Epilepsia Parsiyalis Kontinua
Epilepsia Parcialalis Continia In The Progressive Multiple Sclerosis Patient
Gökhan Görken, Abdullah Yılgör
Sayfa 0

14.
Gebelikte Anti-Epileptik İlaç Kullanımının Fetal Sonuçları: Teratolojik Yaklaşım
Fetal Outcomes of Anti-Epileptic Drug Use in Pregnancy: Teratological Approach
Aysel Kalaycı Yiğin, Mustafa Tarık Alay, Mehmet Seven
Sayfa 0

15.
Multipl Skleroz ve Parkinson Hastalığı Birlikteliği Görülen Hastada Oyun Destekli Rehabilitasyon Programının Motor ve Kognitif Beceriler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Bir Olgu Sunumu
Investigation of the Effects of Game Supported Rehabilitation Program on Motor and Cognitive Skills in a Patient with Co-Occurrence of Multiple Sclerosis and Parkinson Disease: A Case Report
Gülşah Sütçü, Muhammed Kılınç
Sayfa 0

16.
Tedavi sonrası idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olgularında nörogörüntüleme bulguları
Neuroimaging findings after treatment in patients with idiopathic intracranial hypertension
Eylem Özaydın Göksu, Sennur Delibas Kati, Ayşe Eda Parlak
Sayfa 0

17.
Multipl Skleroz Hastalarında Disfajiye Yönelik Nonfarmakolojik Yaklaşımlar: Sistematik Bir Derleme
Nonpharmacological Approaches to Dysphagia in Multiple Sclerosis Patients: A Systematic Review
Gülşah Kesik, Leyla Özdemir
Sayfa 0

18.
Orgazm ile Uyarılan Nöbetler, Bir Olgu sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Orgasm Induced Seizures, A Case Report and Review of The Literature
Hüseyin Nezih Özdemir, Kamran Samedli, Figen Gökçay, AHMET GOKCAY
Sayfa 0

19.
Prevalence of Non-motor symptoms in Parkinson’s disease: A study from South India
Jay Ray Chaudhuri, Kandadai Rukmini Mridula, vcs srinivasarao Bandaru
Sayfa 0

20.
Alkol Tipi ve Posterior Reverzibl Ensefalopati Sendromu Arasındaki İlişki- Vaka Sunumu
Relationship Between Alcohol Type And Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: Case Report
Yagmur İnalkac Gemici, Canan Çelebi
Sayfa 0

21.
Migren Hastalarındaki Retina Kalınlık Değişiklikleri
Retinal Thickness Alterations in Patients with Migraine
Şükran Yurtoğulları, İnci Elif Erbahceci Timur, Demet Eyidoğan
Sayfa 0

22.
Atipik İnflamatuvar Demiyelinizan Lezyonların Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Diagnostik ve Prognostik Önemi
The Diagnostic and Prognostic Value of MRI for Evaluating Atypical Inflammatory Demyelinating Lesions
Zeynep Özdemir, Erkan Acar, Aysun Soysal
Sayfa 0

23.
MS hastalarında engellilik için yeni bir prognostik belirteç olarak sistemik immün inflamasyon indeksinin prediktif değeri
The predictive value of systemic immune-inflammation index as a new prognostic marker for disability in MS patients
Hikmet Saçmacı, Tülin Aktürk, Nermin Tanık
Sayfa 0

24.
Bir Nöroloji Kliniğine Yatan Hasta Profili ve Malnütrisyon Farkındalığı
The profile of a Neurology Clinic and Malnutrition Awareness
Eda Çoban, Aysun Soysal
Sayfa 0

25.
Tek doz oral metronidazolle gelişen geçici ensefaopati olgusu: Vaka sunumu
Transient encephaopathy with a single dose of oral metronidazole: Case report
Erman Altunışık, şebnem zeynep eke kurt
Sayfa 0

26.
Parkinson Hastalığında Yaşlılarda Aktivite Ve Düşme Korkusu Anketi Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability of Turkish Version of Survey of Activities and Fear of Falling in the Elderly Among Patients with Parkinson's Disease
Zeynep Tüfekçioğlu, Burcu Ersöz Hüseyinsioğlu, basar bilgic, Haşmet Ayhan Hanağası
Sayfa 0

27.
Primer merkezi sinir sistemi vasküliti tanısında damar duvarı görüntülemesinin yeri
Vessel-wall imaging for primary angiitis of central nervous system diagnosis
Doğan Dinç Öge, Ethem Murat Arsava, Ayca Akgoz Karaosmanoglu, Khayala Aghamirzayeva, Rahsan Gocmen, H. Kader Karlı Oguz, Sahin Hanalioglu, Anil Arat, Omer Karadag, Mehmet Akif Topcuoglu
Sayfa 0
Makale Özeti

28.
Türk popülasyonundaki erken başlangıçlı Parkinson hastalarında dopamin β-hidroksilaz (DBH) fonksiyonel polimorfizminin rolü
The role of the dopamine β-hydroxylase (DBH) functional polymorphism in early-onset Parkinson’s disease patients from the Turkish population
Sevda Erer, Isil Ezgi Eryilmaz, dilara kamer colak, Unal Egeli, Gulsah Cecener, Berrin Tunca, Ece Karakus, Berril Dönmez Çolakoğlu, Ayse BORA TOKCAER, Esen Saka Topçuoğlu, DURUHAN MELTEM DEMIRKIRAN, Muhittin Cenk Akbostanci
Sayfa 0

DERLEMELER
29.
Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunda Nörogörüntüleme
Neuroimaging In Devolopmental Coordination Disorder
Canan Yıldırım, Gönül Acar, MINE GÜLDEN POLAT, Emel Mete, Reyhan Kaygusuz, Canan Günay Yazıcı
Sayfa 0 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale