e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 1 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Takayasu Arteritinde Stabil Hastalık Döneminde Serebral Vazomotor Reaktivite
Cerebral Vasomotor Reactivity in Medically Stabilized Patients with Takayasu's Arteritis
Mehmet Yasir Pektezel, Sahip Rovshanov, Ertugrul Cagri Bolek, Farid Khasiyev, Omer Karadag, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
Sayfa 0

2.
Tek taraflı karotis arter stenozlu hastalarda OCT parametrelerindeki değişiklikler
Changes in optical coherence tomography parameters in patients with unilateral carotid artery stenosis
Eylem Özaydin Göksu, Burcu Yüksel, Berna Doğan, Ayşe Cengiz Ünal
Sayfa 0

3.
Genç İnme Etiyolojisinde Kombine Oral Kontraseptif Kullanımı: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Combined Oral Contraceptive Use in Young Stroke Etiology: A Case Report and Review Of Literature
Hasan Hüseyin Karadeli, Ruken Simsekoglu, Ilknur Meryem Tasdemir, Temel Tombul
Sayfa 0

4.
Progresif Multiple Skleroz Hastasında Epilepsia Parsiyalis Kontinua
Epilepsia Parcialalis Continia In The Progressive Multiple Sclerosis Patient
Gökhan Görken, Abdullah Yılgör
Sayfa 0

5.
Multipl Skleroz ve Parkinson Hastalığı Birlikteliği Görülen Hastada Oyun Destekli Rehabilitasyon Programının Motor ve Kognitif Beceriler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Bir Olgu Sunumu
Investigation of the Effects of Game Supported Rehabilitation Program on Motor and Cognitive Skills in a Patient with Co-Occurrence of Multiple Sclerosis and Parkinson Disease: A Case Report
Gülşah Sütçü, Muhammed Kılınç
Sayfa 0

6.
Multipl Skleroz Hastalarında Disfajiye Yönelik Nonfarmakolojik Yaklaşımlar: Sistematik Bir Derleme
Nonpharmacological Approaches to Dysphagia in Multiple Sclerosis Patients: A Systematic Review
Gülşah Kesik, Leyla Özdemir
Sayfa 0

7.
Orgazm ile Uyarılan Nöbetler, Bir Olgu sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Orgasm Induced Seizures, A Case Report and Review of The Literature
Hüseyin Nezih Özdemir, Kamran Samedli, Figen Gökçay, AHMET GOKCAY
Sayfa 0

8.
Atipik İnflamatuvar Demiyelinizan Lezyonların Değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Diagnostik ve Prognostik Önemi
The Diagnostic and Prognostic Value of MRI for Evaluating Atypical Inflammatory Demyelinating Lesions
Zeynep Özdemir, Erkan Acar, Aysun Soysal
Sayfa 0

9.
MS hastalarında engellilik için yeni bir prognostik belirteç olarak sistemik immün inflamasyon indeksinin prediktif değeri
The predictive value of systemic immune-inflammation index as a new prognostic marker for disability in MS patients
Hikmet Saçmacı, Tülin Aktürk, Nermin Tanık
Sayfa 0

10.
Bir Nöroloji Kliniğine Yatan Hasta Profili ve Malnütrisyon Farkındalığı
The profile of a Neurology Clinic and Malnutrition Awareness
Eda Çoban, Aysun Soysal
Sayfa 0 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale