e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2022

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
1.
Medial Femoral Kütanöz Sinir İletim Çalışmasında Distal Uyarım ve Kayıt Tekniği
Medial Femoral Cutaneous Nerve Conduction Study with Distal Stimulation and Recording Technique
Şule Deveci, Zeliha Matur, ALI EMRE OGE
doi: 10.4274/tnd.2023.92744  Sayfa 0

2.
Nöroloji Uzmanlarının Çalışma Koşullarının ve İş Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Working Conditions and Job Satisfaction of Neurology Specialists
Ahmet Onur Keskin, Aslı Şentürk, Ali Özhan Sıvacı, Murat Çalık, Bahar Erbas, Eylem Gül Ateş, Mehmet Akif Topcuoglu
doi: 10.4274/tnd.2023.85550  Sayfa 0

3.
Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozuklukta Kortikal Kalınlık Değişiklikleri
Cortical Thickness Alterations in Mild Cognitive Impairment in Parkinson’s Disease
Berrin Çavuşoğlu, Duygu Hünerli-Gündüz, İlayda Kıyı, Raif Çakmur, Görsev G. Yener, Emel Ada
doi: 10.4274/tnd.2023.94752  Sayfa 0

4.
Yargıtay Kararlarında Epilepsi
Epilepsy in Supreme Court Decisions
Pınar Uzun Uslu, Aslı Tekin
doi: 10.4274/tnd.2023.06982  Sayfa 0

5.
SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Aşılanan Multipl Skleroz Hastalarında Demografik ve Klinik Özelliklerin İncelenmesi ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Demographic, Clinical Characteristics and Side Effects in Multiple Sclerosis Patients Vaccinated Against SARS-CoV-2 Virus
Özgü Kizek, Gizem Yağmur Yalçın, TUNCAY GÜNDÜZ, Murat Kürtüncü, MEFKURE ERAKSOY
doi: 10.4274/tnd.2022.97493  Sayfa 0

6.
Postiktal Dönemde Acil Servise Başvuran Hastalarda Tiyol Disülfid Homeostazisinin ve İskemi Modifiye Albümin Düzeyinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Thiol Disulfide Homeostasis and Ischemia Modified Albumin Levels in Patients Presenting to the Emergency Department in the Postictal Period
İremgül Güngör, Ahmet Burak Erdem, Havva Şahin Kavaklı, Arzu Kösem, Özcan Erel, Salim Nesşelioglu
doi: 10.4274/tnd.2023.77012  Sayfa 0

7.
Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesinde Prognoz
Prognosis in Neurological Intensive Care Unit
Tuğçe Mengi, Yahya Tahta, Hadiye Şirin
doi: 10.4274/tnd.2022.30906  Sayfa 0

8.
COVİD-19 Sırasında Iskelet Kası Hasarı: 873 Hastalık Bir Kohort
Skeletal Muscle Injury During COVID-19: a Cohort of 873 Patients
Cem Bölük, Merve Hazal Ser, Mehmet Aslan, Rıdvan Karaali, Sermin Börekçi, İlker Balkan, Nurten Uzun, Meral Kızıltan, Aysegul Gunduz
doi: 10.4274/tnd.2023.77753  Sayfa 0

9.
Fibrinojen Albumin Oranının Akut İskemik İnmede Tanısal Önemi
The Diagnostic Value Of Fibrinogen To Albumin Ratio In Acute Ischemic Stroke
Saadet Sayan, Esen Çiçekli, Dilcan Kotan, Elif Sarıca Darol, Murat Alemdar
doi: 10.4274/tnd.2022.38924  Sayfa 0

OLGU SUNUMLARI
10.
Trombektomi Için Inmeli Hastalarını Seçerken Her Zaman Bilgisayarlı Tomografi Perfüzyon Görüntülemesine Güvenebilir miyiz?
Can We Always Rely on Computed Tomography Perfusion İmaging When Selecting Stroke Patients for Thrombectomy ?
Fergane Memmedova, Semra Arı Sevingil, Fatma Altuntaş Kaya, Ozlem Aykac, Atilla Ozcan Ozdemir
doi: 10.4274/tnd.2022.34270  Sayfa 0

11.
Alzheimer Hastalığı Alttipi Olarak Kortikobazal Sendrom: Olgu Sunumu
Corticobasal Syndrome as Alzheimer's Disease Subtype: A Case Report
Faruk Uğur Doğan, Bedia Samanci, Basar Bilgic, Haşmet Ayhan Hanağası, Hakan Gürvit
doi: 10.4274/tnd.2022.09481  Sayfa 0

12.
Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru İlişkili Stiff Person Sendromu: Çocuk ve Erişkin İki Olgu Sunumu
Glutamic Acid Decarboxylase Antibody Related Stiff Person Syndrome: Two Case Reports Of A Child and An Adult
Gizem Gullu, Emel Oguz- Akarsu, Necdet Karli, Mehmet Sait Okan, Sevda Erer
doi: 10.4274/tnd.2022.28159  Sayfa 0

13.
Striato-Kapsüler Enfarkta Bağlı Frontal Sendrom
Frontal Syndrome due to Striato-Capsular Infarction
Zerrin Yıldırım
doi: 10.4274/tnd.2021.31855  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUPLAR
14.
Kuru Göz Sendromunda Anormal Somatosensoriyel Diskriminasyon
Abnormal somatosensory discrimination in dry eye syndrome
Meral KIZILTAN, CEZMİ Dogan, Selahattin Ayas, Aysegul Gunduz
doi: 10.4274/tnd.2022.76402  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Klinik Olarak Kafa Düşmesi ile Prezente Olan Botulism Vakası, Botulinium Toxin A’ya Yaklaşım, Vaka Raporu
Botulism Presented with Clinical Head Drop, Approach to Botulinium Toxin A, A Case Report
Kemal İzzettin Barkut, Hülya Olgun, Seda Koşan
doi: 10.4274/tnd.2022.00525  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Operküler İskemik Lezyona Bağlı Geçici Palatal Miyoklonus
Transient Palatal Myoclonus Due to Opercular Ischemic Lesion
Levent Öcek, Dilara Asar, Ufuk Sener
doi: 10.4274/tnd.2023.17364  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Spontan Karotis Kavernöz Fistül Gelişiminde Olası Bir Neden: Wegener Granülomatosiz
A Possible Cause for the Development of Spontaneous Carotid Cavernous Fistula: Wegener's Granulomatosis
Remzi Emre Şahin, Kezban Aslan-Kara, HASAN BİLEN ONAN, Sebnem Bicakci
doi: 10.4274/tnd.2023.93992  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Ataksik Yürüme ve Alnın Distonisi ile Başvuran Nadir bir Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Olgusu
A rare case of Creutzfeldt–Jakob Disease Presenting with Ataxic Gait and Dystonia of the Forehead
Halil Onder, Selim Selcuk Çomoglu
doi: 10.4274/tnd.2023.44845  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
KARBAMAZEPİN: HALA BİLMEDİKLERİMİZ VAR
CARBAMAZEPİNE: WE STİLL DON’T KNOW
Sibel Üstün Özek, Candan Gurses
doi: 10.4274/tnd.2023.04484  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
GAD Antikor-spektrum Bozuklukları: Değişmekte Olan Konsept
GAD Antibody-spectrum Disorders: An Evolving Concept
Özlem Kayım Yıldız, Gülsüm Aslı Tatlı
doi: 10.4274/tnd.2023.58159  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
İnme Nedeniyle Distonik Tremoru Olan Bir Hastada Ayna Hareketleri ve Ayna Distonisi
Mirror Movements and Dystonia in a Patient with dystonic Tremor Due to Stroke
Halil Onder, Selcuk Comoglu
doi: 10.4274/tnd.2023.49035  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Kronik menenjit etyolojisinde bruselloz da akılda bulundurulmalıdır
Brucellosis should also be kept in mind on chronic meningitidis
Kağan Şevik, Melahat Yılmaz, Merve Büyükçelik, Murat Ergün, Füsun Zeynep Akçam
doi: 10.4274/tnd.2022.70104  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Nöbet ve Ensefalopati ile Başvuran İki COVID-19 Hastasında Mükemmel Prognoz
Excellent Prognosis in Two Covid-19 Patients Presenting with Seizures and Encephalopathy
Cansu Ayvacioglu Cagan, Doruk Arslan, Okan Sokmen, Nese Dericioglu
doi: 10.4274/tnd.2022.26244  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Hipertrofik Olivar Dejenerasyonu olan genç bir hastada Levodopa yanıtlı Holmes Tremoru
Levodopa-Responsive Holmes Tremor In A Young Patient With Hypertrophic Olivary Degeneration
Zeynep Tanrıverdi, Yaprak Seçil, Şehnaz Arıcı, Mustafa Fazıl Gelal
doi: 10.4274/tnd.2023.52721  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KLINIK GÖRÜNÜMLER
25.
Lipoid Proteinosis Hastasında İlaca Dirençli Nöbetlerin Klobazam ile Sonlanması
Cessation of drug resistant seizures with Clobazam in a patient with Lipoid Proteinosis
Ezgi Demirel Ozbek, OZAY GOKOZ, Nese Dericioglu
doi: 10.4274/tnd.2022.14603  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Extremely proximal common carotid bifurcation
Yuya Kobayashi, Teruya Morizumi
doi: 10.4274/tnd.2022.62357  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
İlerleyici Skolyoz ile Birlikte Horizontal Bakış Felci: MRG Bulguları
Horizontal Gaze Palsy Associated with Progressive Scoliosis: MRI Findings
Mehmet Haydar Atalar, Ozlem Kayim Yildiz, Nisa Başpinar
doi: 10.4274/tnd.2022.69639  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Dekompresyon Hastalığı İlişkili Akut Transvers Miyelit
Acute Transverse Myelitis Related to Decompression Sickness
Selen Üçem, ARDA DUMAN, Gökhan Erkol
doi: 10.4274/tnd.2023.41931  Sayfa 0
Makale Özeti

29.
Hiponatremi ile giden geç başlangıçlı epilepsi olgusu
Late onset epilepsy with hyponatremia
Mahmut Bilal Çaman, Fatma Küçük, Semai Bek, Gülnihal Kutlu
doi: 10.4274/tnd.2022.73483  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale