e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
Indexler
doaj copernius embase turkmedline ebsco turkiyeAtifDizini cas ICMJ ease endNote
 
  Arama


Bilimsel Danışma Kurulu

Türk Nöroloji Derneği Adına
Sahibi

Mehmet Akif Topçuoğlu

Editör
Şerefnur Öztürk
Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey
E-mail: [email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8986-155X

Yardımcı Editörler

Semai Bek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
E-mail: [email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4913-976X

Ayşegül Gündüz
İstanbul Üniversitesi  İstanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology, İstanbul, Turkey
E-mail: [email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2365-0850

Canan Togay Işıkay
Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-mail: [email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6256-9487

Pervin İşeri
Istanbul   Turkey
E-mail: [email protected]
ORCID ID: 0000-0001-9582-6627

Pınar Kahraman Koytak
Marmara Üniversitesi   Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-mail: [email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2068-2187

Serhat Özkan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
E-mail: [email protected]
ORCID ID: 0000-0002-5874-5270

İrsel Tezer
Hacettepe Üniversitesi   Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-mail: [email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8575-9574

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Burak Tokdemir
E-posta: [email protected]

Ulusal Danışma Kurulu

Cenk Akbostancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ayşe Altıntaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: [email protected]

Hülya Apaydın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Semih Ayta
Haseki Devlet Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Ebru Aykutlu Altındağ
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Esra Battaloğlu
Boğaziçi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: [email protected]

Canan Aykut Bingöl
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hayrünnisa Bolay
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]    

Gül Yalçın Çakmaklı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Raif Çakmur
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Neşe Çelebisoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Turgay Dalkara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Gülşen Akman Demir
İstanbul Bilim Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bülent Elibol
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Murat Emre
Medica Sağlık Merkezi, İstanbul, Türkiye

Mefküre Eraksoy
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sevim Erdem
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Mustafa Ertaş
İstanbul, Türkiye

Tuncay Gündüz
İstanbul, Türkiye

Haşmet Hanağası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Birsen İnce
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Rana Karabudak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dilaver Kaya
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Ayşe Sağduyu Kocaman 
Acıbadem Maslak Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Reha Kuruoğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Zeki Odabaşı
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Piraye Oflazer
Memorial Şişli Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Zülküf M. Önal
Liv Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Sibel Özekmekçi
MedAmerican Tıp Merkezi, İstanbul, Türkiye

Çiğdem Özkara
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mehmet Özmenoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Şerefnur Öztürk
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Yakup Sarıca
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Serap Saygı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: [email protected]

H. Özden Şener
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Hadiye Şirin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Pınar Tektürk
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Aslı Tuncer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ersin Tan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Mehmet Akif Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]

Esen Saka Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Derya Uludüz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hilmi Uysal
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Uğur Uygunoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kubilay Varlı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Görsev Yener
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ayşe Nur Yüceyar 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

Seher Naz Yeni
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Önceki Editörler/Previous Editors
Oğuz Tanrıdağ
Barış Baklan
Kaynak Selekler
Tülay Kansu
Yeşim Parman
Murat Kürtüncü

Özel Konu Danışmanları/Consulting Editors
Berna Arda (Etik)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Beyazıt Çırakoğlu (Genetik)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ergun Karaağaoğlu (İstatistikler)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Tayfun Özçelik (Genetik)
Bilkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

İngilizce Dil Editörü/English Language Editor
 

Çevirmenler/Translators
Murat Mert Atmaca (İngilizce)

Uluslararası Danışma Kurulu/International Advisory Board
Stanley Appel
Houston Methodist Nörolojik Enstitüsü, Nöroloji Ünitesi, ABD

Valerie Askanas
USC Nöromüsküler Merkezi, Good Samaritan Hastanesi, Nöroloji Kliniği, ABD

Nathan Bornstein
Tel Aviv Tıp Merkezi, İsrail

Violaine Plante-Bordeneuve
Henri Mondor Üniversite Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Fransa

David Burke
Sydney Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Avustralya

Stefano F. Cappa
San Raffaele Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İtalya

Patricia S. Churchland
California Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı, ABD

James J. Corbett
Mississipi Üniversitesi Tıp Merkezi, Nöro-Oftalmoloji Kliniği, ABD

Ioannis Evdokimidis
Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Yunanistan

Gerald M. Fenichel
Vanderbilt Çocuk Hastanesi, Nöroloji Kliniği, ABD

Marc Fisher
Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ABD

Wolfgang Grisold
Viyana Tıp Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Avusturya

Murat Güner
Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Nörovasküler Cerrahi Kliniği, ABD

Ahmet Hoke
Johns Hopkins Tıp Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöromüsküler Bilim Dalı, ABD

Albena Jordanova
Antwerp Üniversitesi Tıp Fakültesi, Moleküler Genetik Anabilim Dalı, Belçika

Howard S. Kirshner
Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ABD

Andrew Lees
Londra Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İngiltere

Marsel Mesulam
Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, Bilişsel Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezi, ABD

Soheyl Noachtar
Ludwig-Maximilians Münih Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Almanya

Davide Pareyson
“C. Besta” Nöroloji Enstitüsü, Klinik Nöroloji Kliniği, Dejeneratif Periferik Nöropatiler Ünitesi, İtalya

Antony Reder
Chicago Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ABD

Benjamin Seltzer
Barrow Nöroloji Enstitüsü, Nöroloji Kliniği, ABD

Gioacchino Tedeschi
Napoli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İtalya

Eduardo Tolosa
Barselona Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İspanya

Brian Weinshenker
Mayo Tıp Merkezi, Nöroloji Kliniği, ABD

Sandra Weintraub
Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, Bilişsel Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezi, ABD

 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale