e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 28 Issue : 4 Year : 2022

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login Copyright Transfer Form
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Wilson’s Disease [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2008; 14(4): 267-271

Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Wilson’s Disease

Fuldem Yıldırım Dönmez1, Ceyla Başaran1, Ahmet Bayrak1, Nilgül Yardımcı2
1Department Of Radiology, Baskent University, Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Neurology, Baskent University, Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Bilimsel zemin: Difüzyon ağırlıklı MRG (DA-MRG)’de Wilson hastalığında izlenen sinyal intensite değişiklikleri histopatolojik düzeydeki değişikliklerin göstergesidir.
AMAÇ: Bakır metabolizmasında bozukluk ile karakterize olan Wilson hastalığının beyin tutulumununda histopatolojik düzeyde olan değişikliklerin DA-MRG ile değerlendirilmesi ve klinik ile korelasyonu amaçlanmıştır.
Gereç ve YÖNTEMLER: Santral sinir sistemi bulguları olan yaşları 8-27 arasında (ortalama 15) 8 hastanın rutin MRG tetkiki sonrasında elde olunan difüzyon MRG ve otomatik yapılan ADC (apparent diffusion coefficient) haritalaması sinyal intensite değişiklikleri açısından değerlendirildikten sonra ADC değerleri ölçülmüştür. Bu hastaların DA-MRG bulguları ile klinik bulguları korele edilmiştir. Yaşları 7-18 arasında (ortalama 14) normal MRG tetkiki olan 8 hasta kontrol grubu olarak alınmış ve bu hastaların da aynı lokalizasyonlardan ADC değerleri ölçülmüştür.
SONUÇLAR: 3 hastada difüzyon kısıtlaması, 3 hastada difüzyon artışı izlenirken, 2 hastada difüzyon normal sınırlarda bulundu. Difüzyon kısıtlaması olan hastaların kliniğinin daha akut olduğu, artış olan hastalarda ise uzun süredir nörolojik tutulum olduğu öğrenildi. Difüzyonu normal olan hastaların kliniği ise subakut süreç ile uyumlu idi. Difüzyon kısıtlaması olan olgularda ADC değerleri 0.52x10-3 - 0.60x10-3 arasında (ortalama 0.55x10-3), difüzyon artışı olan olgularda ise 1.54x10-3 - 1.70x10-3 arasında (ortalama 1.62x10-3) bulundu. Difüzyon görüntülemede ve ADC haritalamasında herhangi bir sinyal değişikliği izlenmeyen 2 hastada ise ADC değerleri 0.82x10-3 ve 0.89x10-3 olarak hesaplandı. Kontrol grubunun ADC değerleri ise 0.79x10-3 ile 0.94x10-3 arasında değişmekteydi.
YORUM: Difüzyon MRG’deki sinyal değişiklikleri Wilson hastalığında izlenen histopatolojik değişiklikleri yansıtır ve bu değişiklikler hastalığın süresi ile korelasyon gösterir.

Keywords: Wilson’s disease, diffusion-weighted MRI


Fuldem Yıldırım Dönmez, Ceyla Başaran, Ahmet Bayrak, Nilgül Yardımcı. Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Wilson’s Disease. Turk J Neurol. 2008; 14(4): 267-271

Corresponding Author: Fuldem Yıldırım Dönmez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale