e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: 14 (6)
Cilt: 14  Sayı: 6 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editörden: 2008’in Ardından
From the Editor: Reflections of 2008
Tülay Kansu
Sayfalar 375 - 376
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
İSKEMİK İNMENİN ÖNLENMESİ Antiplatelet ajanlar, Karotid Endarterektomi, Anjiyoplasti ve Stent
PREVENTION OF ISCHEMIC STROKE Antiplatelet Agents, Carotid Endarterectomy and Angioplasty and Stenting
Harold P. Adams
Sayfalar 377 - 387

3.
Ardışık 103 Migren Hastasında Midas Skorları Ve Demografik / Klinik Özellikler
Demographic/Clinical Characteristics And Midas Scores Of 103 Consecutive Migraine Patients
Hava Dönmez, Tahir Kurtuluş Yoldaş, Elif Banu Solak, Ayşe İlksen Çolpak
Sayfalar 388 - 393

4.
Migren ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrıları ile Hematolojik Parametrelerin İlişkisi
The Association Between Haematological Parameters, Migraine and Tension Type Headache
Hatice Demirel, Ufuk Emre, Tuğrul Atasoy, Aysun Ünal, Handan Ankaralı
Sayfalar 394 - 398

5.
Akut İnme Hastalarında Vücut Pozisyonunun Arteriyel Oksijenasyona Etkisi
Effects of bodyposition on arterial oxygenation in acute stroke patients
Ayşe Pınar Titiz, Şerefnur Öztürk, Şenay Özbakır
Sayfalar 399 - 405

6.
Primer yürümeye başlama Yetersizliği olgusu
A case of primary gait ignition failure
Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu Örken, Yıldızhan Yıldız, Hulki Forta
Sayfalar 406 - 409

7.
Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi: Türk Toplumunda Dört Yeni Olgu
Thyrotoxic Hypokalaemic Periodic Paralysis: Four New Case In Turkish Population
Aylin Akçalı, Remzi Yiğiter, Şebnem Aktaran, Sırma Geyik, Derya Sayar, Mustafa Yılmaz, Münife Neyal
Sayfalar 410 - 414

8.
Normal basınçlı psödotümör serebri
Normal pressure pseudotumor cerebri
Şölen Derici, Yeşim Beckmann, Yaprak Seçil, Deniz Yemenicioglu, Mustafa Basoglu
Sayfalar 415 - 418

9.
CADASIL ve serebral mikrokanamalar
CADASIL and cerebral microbleeds
Dilek Necioğlu Örken, Gülay Kenangil, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Münevver Gökyiğit
Sayfalar 419 - 421
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Türkiye Nöroloji Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavları: 2004-2008
Turkish Neurology Board Examinations: 2004-2008
Ayhan Çalışkan, Tülay Kansu, Şerefnur Öztürk, Nilgun Araç, Sevin Balkan, İbrahim Bora, Canan Aykut Bingöl, Ufuk Can, Feza Deymeer, Muhteşem Gedizlioglu, Zeki Gökçil, Hatice Karasoy
Sayfalar 422 - 429 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale