e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: 13 (6)
Cilt: 13  Sayı: 6 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editörden, Türk Nöroloji Dergisi’nin 2007 Yılında Yayınladığı Araştırma Yayınları Konusunda Rapor, Sorular ve Önerilen Yanıtlar
From the Editor, Report, Questions and Suggested Answers on Research Publications Issued by Turkish Journal of Neurology in the Year 2007
Oğuz Tanrıdağ
Sayfalar 381 - 385
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Rey Karmaşık Figür Testi ve Tanıma Uygulaması (RKFT-T): Bir Yetişkin Türk Örneklemi Üzerinde Norm Belirleme Çalışması
Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT): Norm Determination Study on Turkish Adult Sample
Esin Varan, Öget Tanör, Hakan Gürvit
Sayfalar 387 - 394

3.
Bell Paralizili Hastalarda Elektrofizyolojik Testlerin Prognostik Değeri
Prognostic Value of Electrophysiological Tests in Bell’s Palsy
Melike Tavşan, Oğuz Karagüzel, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu, Murat Özçelik
Sayfalar 395 - 399

4.
Diabetes Mellituslu Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Nöropsikolojik-Nörofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi
The Assesment of Cognitive Functions With Neuropsychologic and Neurophysiologic Tests in Diabetes Mellitus
Sevda Erer, Mustafa Bakar, Faruk Turan, Semra Akgöz
Sayfalar 400 - 408

5.
Multipl Skleroz ve Endojen Antioksidan Serum Ürik Asit Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Multiple Sclerosis and Endogenous Antioxidan Serum Uric Acid
Fatma Candan, Nihal Işık, İlknur Aydın Cantürk, Zahide Yılmaz, Reyhan Gürer, Nüket Yıldız
Sayfalar 409 - 414

6.
Palmaris Brevis Spazmı
Palmaris Brevis Spasm
Semai Bek, Rıfkı Önal, Ümit Hıdır Hıdır, Yaşar Kütükçü, Zeki Odabaşı
Sayfalar 415 - 418

7.
Multipl Alt Kranial Sinir Tutulumu İle Giden Glomus Jugulare Tümörü: Olgu Sunumu
Glomus Jugulare Tumor With Multiple Lower Cranial Nerves Palsy: Case Report
İpek Midi, Müzeyyen Doğan, Kamuran Urgun, Nazire Afşar
Sayfalar 419 - 422

8.
Kore-Akantositoz: Bir Olgu Sunumu
Chorea-Acanthocytosis: A Case Report
Bilge Koçer, Şennur Delibaş, Hayat Güven, Selçuk Çomoğlu
Sayfalar 423 - 426

9.
Bir Olgu: Sekiz Buçuk Sendromu
A Case: Eight-and-A-Half Syndrome
Cennet Nalan Kuş
Sayfalar 427 - 430 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale