e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: 13 (4)
Cilt: 13  Sayı: 4 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
1.
Karotis Arterde Stenotik Plak Özellikleri İle İskemik Strok Rekürrensi Arasındaki İlişki
Relationship Between Characteristics of Stenotic Plaque in Carotid Artery and Ischemic Stroke Recurrence
Semai Bek, Şeref Demirkaya, Kemal Hamamcıoğlu, Oğuzhan Öz, Zeki Odabaşı, Okay Vural
Sayfalar 247 - 251

2.
Hemiplejinin Anozognozisi: İntrahemisferik Anatomi
Anosognosia For Hemiplegia: Intrahemispheric Anatomy
Ali Özeren, Hülya Mavi, Yakup Sarıca, Nurcihan Kiriş, Fahri Över
Sayfalar 252 - 258

3.
Erciyes Üniversitesi Nöroloji Polikliniğine Başvuran Yetişkin Epilepsi Hastalarının Sosyo-Demografik, Klinik Özellikleri ve Depresyonla İlişkisi
The Socio-Demographic and Clinical Characteristics of the Adult Epileptic Patients Applying to the Neurology Clinic of Erciyes University and the Relation of These Phenomena to Depression
Vesile Şenol, Ferhan Soyuer, Fehim Arman
Sayfalar 259 - 266

4.
Multipl Sklerozda Saplanıcı Tipte Baş Ağrısı, Atak Belirteci Olabilir Mi?
Could Stabbing Type of Headache in Multiple Sclerosis Be A Sign of MS Relapse?
Gökhan Özer, Ufuk Ergün, Serap Üçler, Levent İnan
Sayfalar 267 - 272

5.
Nörosarkoidoz ve Parsiyel Motor Nöbet
Neurosarcoidosis and Partial Motor Seizure
Ayşegül Gündüz, Selim Gökdemir, Baki Göksan
Sayfalar 273 - 275

6.
Postpartum Dönemde Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromlu (PRES) Bir Olgu
A Case of Posterior Reversibl Encephalopathy Syndrome (PRES) During the Postpartum Period
Fatma Bayam, Ayşe Kocaman
Sayfalar 276 - 281 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale