e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Esansiyel Tremor ve Aleksitimi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(3): 248-251 | DOI: 10.4274/tnd.98216  

Esansiyel Tremor ve Aleksitimi

Yıldızhan Şengül1, Hakan Serdar Şengül2, Elif Gökçal1, İsmet Üstün1, Ahmet Öztürk3, Onur Yılmaz3, Gülsen Babacan Yıldız1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöropsikoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Esansiyel tremor (ET) en sık görülen tremor nedenidir. Çok yakın bir zamana kadar monosemptomatik olduğu öngörülen bu hastalığa günümüzde aksiyon tremoru dışında motor ve bir dizi motor dışı bulguların da eşlik edebileceğini artık biliyoruz. Aleksitimi ise duyguları isimlendirememek, ifade edememek, duygularını birbirinden ayrıştıramamak veya duygularını farkında olmaksızın yaşamak şeklinde özetlenebilir. Çalışmamızda ET hastalarında aleksitiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 44 ET hastası (yaş ortalaması=38,22±18,05 yıl) ve 46 kontrol birey (yaş ortalaması=37,17±10,68 yıl) alındı. Hasta grubuna Fahn-Tolosa-Marin Tremor Değerlendirme Ölçeği ve her iki gruba Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği uygulandı.
Bulgular: TAÖ ortalamaları hasta grubunda 49,16±8,94 ve kontrol grubunda 42,34±6,27 idi (p<0,001). Alt grup skorlarına göre hasta grubu duygularını tanımada zorluk ve dışa dönük düşüncede artış yaşıyordu. Depresif belirtiler ve anksiyete düzeyleri hasta grubunda fazlaydı.
Sonuç: Çalışmamız ET hastalarında aleksitiminin olabileceğini göstermiştir. Bu konuda daha geniş hasta gruplarıyla yapılacak ve görüntülemenin de dahil edildiği çalışmaların, aleksitiminin hastalığın motor dışı belirti yelpazesindeki yerinin aydınlatılmasında faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel tremor, aleksitimi, motor dışı belirtiler


Yıldızhan Şengül, Hakan Serdar Şengül, Elif Gökçal, İsmet Üstün, Ahmet Öztürk, Onur Yılmaz, Gülsen Babacan Yıldız. Essential Tremor and Alexithymia. Turk J Neurol. 2018; 24(3): 248-251

Sorumlu Yazar: Yıldızhan Şengül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale