e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Akatizi ve Huzursuz Bacaklar Sendromunun Karşılaştırılması: Elektrofizyolojik Bir Çalışma [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(4): 308-312 | DOI: 10.4274/tnd.92679  

Akatizi ve Huzursuz Bacaklar Sendromunun Karşılaştırılması: Elektrofizyolojik Bir Çalışma

Bengi Gül Türk1, Ayşegül Gündüz1, Sinem Metin2, Barış Metin3, Derya Karadeniz1, Meral E. Kızıltan1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Üsküdar Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Akatizi ile huzursuz bacaklar sendromu (HBS) arasında klinik benzerlikler bulunmaktadır. Bu nedenle, akatizideki beyin sapı ve rostral bağlantılarının fonksiyonel değişikliklerini HBS’ye kıyasla araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Akatizisi bulunan yedi hasta çalışmaya dahil edildi. Ayrıca HBS tanısı olan (n=14) hastalardan oluşmuş bir grup ve sağlıklı gönüllülerden (n=39) oluşan bir kontrol grubu oluşturuldu. Tüm katılımcılarda göz kırpma refleksi (GKR), işitsel irkilme refleksi (İİR) ve somatosensoryal irkilme (SSİ) refleksleri çalışıldı. Yanıtların başlangıç latansı, uyarılabilirliği, amplitüd, patern ve süreleri 3 grup arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: GKR’de bilateral R2 ve R2k yanıtlarının ortalama başlangıç latansları akatizi grubunda HBS hastalarına ve sağlıklı bireylere göre daha uzundu. İİR’de yanıtların ortalama latansları gruplar arasında benzerdi. Toplam İİR saptananların oranı, akatizi ve HBS gruplarında sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında daha yüksekti ve bu fark sınırda anlamlı bulundu (p=0,047). Akatizi grubunda işitme stimülasyonundan sonraki cevapların süresi daha uzundu. SSİ’nin varlığı ve latansı her üç grup arasında da benzerdi.
Sonuç: Akatizi grubunda İİR’de ortalama başlangıç latanslarının daha uzun ve uyarılabilirliğin daha yüksek olması, bu hastalardaki hipodopaminerjik durum ile ilişkilidir. Bunun yanı sıra akatizide saptadığımız uzun R2-GKR latanslar, bu yolakta gecikmiş transmisyonunun varlığını, dolaylı olarak da yapısal bir lezyon yokluğunda serotoninerjik yolakların da akatizinin mekanizmasında yer aldığını düşündürmektedir. Akatizide, HBS’den farklı olarak serotoninerjik tutulumun bulguları mevcutken, hipodopaminerjik bulgular HBS’li hastalarla oldukça benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Akatizi, huzursuz bacaklar sendromu, beyin sapı refleksleri, göz kırpma refleksi, işitsel irkilme refleksi


Bengi Gül Türk, Ayşegül Gündüz, Sinem Metin, Barış Metin, Derya Karadeniz, Meral E. Kızıltan. Comparisons of Akathisia and Restless Legs Syndrome: An Electrophysiologic Study. Turk J Neurol. 2018; 24(4): 308-312

Sorumlu Yazar: Bengi Gül Türk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale