e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 2 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Kan Basıncı Yüksekliğinin Eşlik Ettiği Primer Baş Ağrılı Hastalarda Tedaviye Yanıt: Prospektif Gözlemsel Pilot Bir Çalışma [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(1): 32-37 | DOI: 10.4274/tnd.91668  

Kan Basıncı Yüksekliğinin Eşlik Ettiği Primer Baş Ağrılı Hastalarda Tedaviye Yanıt: Prospektif Gözlemsel Pilot Bir Çalışma

Abdullah Cüneyt Hocagil, Hilal Hocagil, Volkan Ülker
Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Zonguldak, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kan basıncı yüksekliğinin eşlik ettiği primer baş ağrılı hastalarda tedavi önceliğinin belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Çalışmamızda baş ağrısına yönelik uygulanan tedavi sonrası baş ağrısındaki gerileme ile ortalama arteriyel basınçtaki değişim arasında ilişki olup olmadığını karşılaştırdık.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif gözlemsel çalışma hipertansiyonun eşlik ettiği primer tip baş ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 101 hasta ile yapıldı. Tüm hastaların tedavi sonrası baş ağrılarındaki düşme düzeyleri, ortalama arteriyel basınç ve ortalama arteriyel basınçtaki düşme yüzdeleri hesaplandı.
Bulgular: Tedavi sonrası 25 (%24,8) hastanın ağrısı 3 alt düzeye, 43 (%42,6) hastanın ağrısı 2 alt düzeye, 23 (%22,8) hastanın ağrısı 1 alt düzeye düşmüştü. Başvuru anında hastaların ortalama arteriyel basınç değerlerinin ortalaması 118,58±12,65 iken baş ağrısına yönelik tedavi sonrası 30. dakikada hastaların ortalama arteriyel basınç değerlerinin ortalaması 98,41±13,43’e gerilemişti. Baş ağrısına yönelik verilen tedavi sonrasında baş ağrısında değişme olmayan ve bir alt düzeye gerileyen hastaların ortalama arteriyel basınç oranında anlamlı düşme olmazken (p>0,05), baş ağrısı iki ve üç alt düzeye gerileyen hastalarda ortalama arteriyel basınç oranlarında anlamlı düşme oldu (p<0,001).
Sonuç: Bu çalışma göstermiştir ki hipertansiyonla birlikteliği sık olan primer tip baş ağrılarında sekonder nedenler göz önünde bulundurularak yüksek kan basıncını kontrol etmeye yönelik tedaviler yerine baş ağrısı tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Acil bölümü, hipertansiyon, primer baş ağrısı


Abdullah Cüneyt Hocagil, Hilal Hocagil, Volkan Ülker. Response of Treatment in Patients with Primary Headaches and Hypertension: A Prospective Observational Pilot Study. Turk J Neurol. 2018; 24(1): 32-37

Sorumlu Yazar: Hilal Hocagil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale