e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Tekrarlayıcı büyük oksipital sinir bloklarının servikojenik baş ağrısında etkileri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. Baskıdaki Makaleler: TJN-90947

Tekrarlayıcı büyük oksipital sinir bloklarının servikojenik baş ağrısında etkileri

Devrimsel Harika Ertem1, İlhan Yılmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye.

Amaç: Servikojenik baş ağrısının klinik özellikleri tek taraflı, dolgun baş ağrısıyla karakterizedir; boyun hareketleri veya büyük oksipital sinir üzerine basınç ile provoke edilir. Servikojenik baş ağrısının tedavisinde etkili bir konservatif yöntem tanımlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, servikojenik baş ağrısında büyük oksipital sinire tekrarlayıcı lidokain ve metilprednizolon enjeksiyonlarının girişimsel ağrı tedavisinde etkilerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışması Ocak 2016 ile Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı. Çalışma dönemi boyunca baş ağrısı polikliniğimizden takip edilen yirmi bir hasta değerlendirildi. Servikojenik baş ağrısı tanısı, Uluslararası Baş Ağrısı Bozuklukları 3. Baskı beta versiyonuna göre yapıldı. En az 3 büyük oksipital sinir blok geçiren ve en az 4 takip randevusuna katılan tüm hastalar için sosyodemografik ve klinik özellikler kaydedildi. Büyük oksipital sinir bloklarına cevabı değerlendirmek için Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeğinde (NPRS) değişim kullanıldı. İstatistiksel analiz programı olarak SPSS 23.0 kullanıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61.51 ± 13.88,% 42.85'i kadındı. Baş ağrısı süresi 30.81 ± 21.95 yıldı. Hastaların yüzde seksen beşi tek taraflı baş ağrısına sahipti. On hastada boyun, oksipital ve temporalis kaslarında miyofasiyal spazm (tetik noktalar) vardı. Hastaların % 61'i kafa travması sonrası baş ağrısını bildirmişti. Tedaviden 3 ay sonra NPRS'de anlamlı bir azalma (p = 0.000) tespit edildi. Baş ağrısı sayısı üç ayda belirgin olarak azaldı (p = 0.000) Ciddi bir komplikasyon görülmedi. Miyofasiyal spazmlar, travma öyküsü ve ek baş ağrısının birlikteliği, NPRS skorlarının düzelmesinde önemli bir etkiye sahip olmadı (p> 0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, tekrarlayan büyük oksipital sinir blokların, servikojenik baş ağrısı tedavisinde etkili bir seçenek olabileceğini ve enjeksiyondan sonraki 3 ay içinde ağrı şiddeti skorlarında anlamlı azalmaya neden olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, servikojenik baş ağrısı, kronik ağrı, büyük oksipital sinir, sinir bloğu
Sorumlu Yazar: Devrimsel Harika Ertem, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale