e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Rekküren Ağrılı Oftalmoplejik Nöropati: Beş Atak Öyküsü Olan Bir Olgu [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(3): 168-171 | DOI: 10.4274/tnd.galenos.2019.82956  

Rekküren Ağrılı Oftalmoplejik Nöropati: Beş Atak Öyküsü Olan Bir Olgu

Ahmet Batuhan Çıplak, Arife Çimen Atalar, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bu yazıda öncesinde tek taraflı migren benzeri başağrısı ve bunu takip eden oftalmopleji atağı şeklinde toplam 5 atak öyküsü olan 38 yaşında bir erkek hastayı ilginç olması ve nadir görülmesi nedeniyle sunmak istedik. Hasta belli zaman aralıkları ile tekrarlayan, öncesinde zonklayıcı tipte hafif fotofobinin eşlik ettiği başağrısı ve ardından 48 saat sonra gelişen 3. kranyal sinir felci şeklinde, her atakta benzer semptomatoloji ile giden tekrarlayıcı ataklar nedeniyle başvurmuştu ve bu beşinci atağı idi. Ataklar steroid tedavisine yanıt veriyordu ve atak sonrası klinik bulgularda tam düzelme mevcuttu. Alternatif tanı olasılıklarının dışlanabilmesi için detaylı bir ayırıcı tanı protokolü uygulandıktan sonra hasta rekürren ağrılı oftalmoplejik nöropati (RPON) tanısı aldı. RPON olgularının 2/3’ünün monofazik olduğu bilinmektedir. Altta yatan patofizyolojik mekanizmalar halen net olmamakla beraber iskemi, demiyelinizasyon, inflamasyon ve sinir basısı olası mekanizmalar arasında yeralmaktadır. Tekrarlayan oftalmopleji ile giden olgularda klinisyenlerin olası RPON açısından dikkatli olması ve detaylı bir ayırıcı tanı protokolü uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekürren oftalmopleji, migren, diplopi, nöropati


Ahmet Batuhan Çıplak, Arife Çimen Atalar, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre. Recurrent Painful Ophthalmoplegic Neuropathy: A Case Report with Five Episodes. Turk J Neurol. 2019; 25(3): 168-171

Sorumlu Yazar: Arife Çimen Atalar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale