e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Erişkin Kas Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Objektif ve Subjektif Değerlendirmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(3): 117-122 | DOI: 10.4274/tnd.galenos.2018.80106  

Erişkin Kas Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Objektif ve Subjektif Değerlendirmesi

Fatma Ayvat1, Ender Ayvat1, Özge Onursal Kılınç1, Muhammed Kılınç1, Sibel Aksu Yıldırım1, Ersin Tan2
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, erişkin kas hastalarının fiziksel aktivitelerini sağlıklı bireylerle karşılaştırarak araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya katılan bireyler, fiziksel aktivite düzeylerinin subjektif ve objektif olarak değerlendirilmesi için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Uzun Versiyon’u tamamladı ve bireylere 5 gün boyunca SenseWear Armband Aktivite Monitörü takıldı.
Bulgular: Çalışmaya 40 erişkin kas hastası (21 erkek, 19 kadın) (32,67±6,57 yıl) ve 40 sağlıklı kontrol (16 erkek, 24 kadın) (30,40±4,55 yıl) katıldı. SenseWear Armband’dan elde edilen adım sayısı, orta şiddetli fiziksel aktivite süresi ve şiddetli fiziksel aktivite süresi; Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nden elde edilen yürüyüş aktivitesi, şiddetli fiziksel aktivite, iş aktivitesi ve toplam fiziksel aktivite parametreleri erişkin kas hastalarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde düşük bulunurken (p<0,05); toplam enerji harcaması gruplar arasında benzer bulundu (p>0,05).
Sonuç: Sonuç olarak, erişkin kas hastaları sağlıklı kontrollerle daha az adım sayısında aynı miktarda enerji harcadılar. Enerji harcaması ve adım sayısı arasındaki bu fark, erişkin kas hastalarında yürümek için daha yüksek enerji gereksinimlerine bağlı olabilir. Bu bulgular, sağlık çalışanlarının erişkin kas hastaları için tedavi stratejilerini planlamasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, kronik hastalık, enerji harcaması


Fatma Ayvat, Ender Ayvat, Özge Onursal Kılınç, Muhammed Kılınç, Sibel Aksu Yıldırım, Ersin Tan. Objective and Subjective Assessment of Physical Activity in Adults with Muscle Diseases. Turk J Neurol. 2019; 25(3): 117-122

Sorumlu Yazar: Fatma Ayvat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale