e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


İnme Merkezinde İnme Sonrası Nöbetin Değerlendirilmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(2): 153-158 | DOI: 10.4274/tnd.78545  

İnme Merkezinde İnme Sonrası Nöbetin Değerlendirilmesi

Yasemin Dinç1, Gülnur Tekgöl Uzuner2, Büşra Emir3
1Bilecik Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bilecik, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Amaç: İnmenin akut veya geç döneminde epileptik nöbetler görülebilir. Risk faktörleri genç yaş, erkek cinsiyet ve hemorajik transformasyon olarak saptanmıştır. Amacımız akut iskemik inme tanısı ile kliniğimizde takip edilen hastaların 1 yıllık nöbet geçirme oranını, etiyolojik faktörlerini araştırmak ve yüksek riskli grupları belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 01.01.2012 ile 01.01.2015 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda akut iskemik inme tanısı ile takip edilen ve 1 sene boyunca düzenli poliklinik kontrolleri gerçekleşmiş 299 hasta retrospektif olarak taranarak dahil edilmiştir.
Bulgular: Çalışmamızda iskemik inmeli hastalarda trombolitik tedavinin inme sonrası nöbeti azalttığı (p=0,043), dekompresif kranyektomi (p=0,048) ve endovasküler tedavinin (p=0,032) ve kortikal tutulumun (p=0,003) inme sonrası nöbeti artırdığı bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmamıza göre kortikal tutulum varlığı, taburculuk modifiye Rankin Skalası skoru 4 ve 5 olması, endovasküler tedavi uygulanan majör damar oklüzyonu varlığı ve dekompresif kranyektomi yapılmış olması yüksek riskli grubu oluşturmaktadır. Yüksek riskli gruplarda çift kör plasebo ilaç çalışması yapılması mümkün olmadığından prospektif gözlemsel ilaç çalışmaları yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, inme sonrası nöbet, profilaktik antiepileptik tedavi


Yasemin Dinç, Gülnur Tekgöl Uzuner, Büşra Emir. Evaluation of Seizure After Stroke in Stroke Unit. Turk J Neurol. 2018; 24(2): 153-158

Sorumlu Yazar: Yasemin Dinç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale