e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 2 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Postüral Denge Eğitim Programının Esansiyel Tremorlu Hastalarda Denge, Yürüyüş ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(1): 43-48 | DOI: 10.4274/tnd.76148  

Postüral Denge Eğitim Programının Esansiyel Tremorlu Hastalarda Denge, Yürüyüş ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi

Bilge Kara1, Turhan Kahraman2, Melda Soysal Tomruk1, Berril Dönmez Çolakoğlu3, Özge Yılmaz Küsbeci4
1Dokuz Eylul University School of Physical Therapy and Rehabilitation, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Izmir, Turkey
3Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Izmir, Turkey
4Health Sciences University, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Clinic of Neurology, Izmir, Turkey

Amaç: Postürel denge eğitiminin çeşitli hastalıklarda ve sağlıklılarda denge ve yürüme bozukluğu için etkin bir tedavi yaklaşımı olarak kanıtlanmış olmasına rağmen esansiyel tremorlu (ET) hastalarda etkinliği henüz bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, postürel denge eğitim programının ET’li hastalardaki denge, yürüme performansı ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemek idi.
Gereç ve Yöntem: Bu kontrolsüz klinik çalışmaya ET’li hastalar dahil edildi. Sonuç ölçümleri Postürel Stabilite Testi, Stabilite Testi Sınırları, Güz Risk Testi, Aktivitelere Özgü Denge Güven Ölçeği, Dinamik Yürüme İndeksi ve Kısa Form-36’dan oluşmaktaydı. Değerlendirmeler, eğitim programından önce ve sonra gerçekleştirildi. Katılımcılar, bilgisayar tabanlı denge değerlendirme ve eğitim cihazı ile çoklu duyusal girdileri ve postürel kontrolleri bütünleştirme yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış 8 haftalık bir denge eğitimine tabi tutuldu.
Bulgular: Çalışmaya toplam 24 ET’li hasta katıldı. Programı tamamlama oranı %87,5 idi. Sekiz haftanın sonunda denge ve yürüme performansı, denge güveni, düşme riski ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini içeren (zihinsel bileşen hariç, p>0,05) tüm sonuç ölçümlerinde anlamlı iyileşmeler tespit edildi (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, denge eğitim programının ET’li hastalardaki denge performansı ve güvenini, yürüme performansını ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini olumlu etkileyebilecek uygun bir yöntem olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Denge eğitimi, esansiyel tremor, yürüme, yaşam kalitesi


Bilge Kara, Turhan Kahraman, Melda Soysal Tomruk, Berril Dönmez Çolakoğlu, Özge Yılmaz Küsbeci. The Effects of a Postural Balance Training Program on Balance, Gait and Health-Related Quality of Life in Patients with Essential Tremor. Turk J Neurol. 2018; 24(1): 43-48

Sorumlu Yazar: Turhan Kahraman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale