e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Üç Kelime-Üç Şekil Testinin Orijinal ve Paralel Formlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(3): 252-258 | DOI: 10.4274/tnd.74508  

Üç Kelime-Üç Şekil Testinin Orijinal ve Paralel Formlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

Çiğdem Kudiaki1, Asli Aslan2, Dilem Dinç3
1Cigdem Kudiaki Individual and Organizational Development Consultancy, Ankara, Turkey
2Mersin University Faculty of Science and Letters, Department of Psychology, Mersin, Turkey
3Cag University School of Vocational, Department of Psychology, Mersin, Turkey

Amaç: Üç Kelime-Üç Şekil testi, klinik uygulamalarda kullanmaya uygun bir bellek ve öğrenme testidir. Sözel ve sözel olmayan materyalleri aynı yöntemle değerlendirmeye izin verir. Özellikle dejeneratif hastalıklarda (Alzheimer veya Parkinson tipi demans, primer ilerleyici afazi vb.) ilerlemenin takip edilmesi gerektiği durumlarda, bir hastada belirli aralıklarla nöropsikolojik değerlendirmeler tekrar edilebileceği için, testin paralel formu da bulunmalıdır. Testin asıl formu için normatif veriler bulunmasına rağmen, paralel formunun eşdeğerliği hakkında veri bulunmaması testin güvenilirliğini azaltmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı hem paralel form için norm veriler elde etmek hem de paralel ve orijinal formlardan elde edilen verileri karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik hastalığı bulunmayan 50-84 yaşları arasında 179 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların ön değerlendirmeleri, Standardize Mini-Mental Test ve Geriatrik Depresyon Ölçeği kullanılarak yapılmıştır ve Türkiye için belirlenen sınır değerlerin üzerinde puan alan kişiler çalışma kapsamına alınmıştır.
Bulgular: Orijinal ve paralel formlardan elde edilen ortalama skorlar, testler iki haftalık aralıklarla uygulandığında birbirine oldukça yakın bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, tesadüfi hatırlama, edinim ve gecikmiş geri çağırma alt testleri arasında anlamlı korelasyon bulunmuştur. Aralarında anlamlı korelasyon bulunmayan kopyalama ve tanıma alt testlerine ait sonuçlar için skorların sıklık grafikleri ayrıca verilmiştir.
Sonuç: Gözlenen değerler, Üç Kelime-Üç Şekil testinin her iki formunun da paralel olarak güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Üç Kelime-Üç Şekil testi, nöropsikolojik test, Alzheimer, yaşlı


Çiğdem Kudiaki, Asli Aslan, Dilem Dinç. Comparison of the Original and Parallel Forms of the Three Words-Three Shapes Test. Turk J Neurol. 2018; 24(3): 252-258

Sorumlu Yazar: Dilem Dinç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale