e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


İnme Sonrası Erken Başlangıçlı Nöbetler: Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Deneyimi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(1): 49-54 | DOI: 10.4274/tnd.72687  

İnme Sonrası Erken Başlangıçlı Nöbetler: Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Deneyimi

Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural
Ankara Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı akut iskemik inme (Aİİ), intraserebral hemoraji (İSH) ve sinüs ven trombozu (SVT) nedeni ile yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen hastalarda erken başlangıçlı nöbet geçirme sıklığını, bunda etkili faktörleri ve nöbetin prognoza etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Nöroloji YBܒde, belirlenen zaman dilimi içerisinde Aİİ, İSH ve SVT tanısı ile takip edilen hasta kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Belirlenen zaman dilimi içerinde nöroloji YBܒde Aİİ, İSH ve SVT tanısı ile takip edilen 199 hastadan 48’inde erken başlangıçlı nöbet ortaya çıkmıştır. erken başlangıçlı nöbet geçirme sıklığı sol hemisfer lezyonu, kortikal lezyon ve hemorajik transformasyonu olan Aİİ’li hastalarda daha yüksek bulunmuştur. erken başlangıçlı nöbet geçiren Aİİ’li hastalarda lezyon volümü nöbeti olmayan Aİİ’li hastalara göre yüksek bulunmuştur. YBܒde takip edilen SVT’li bireylerin tamamında erken başlangıçlı nöbet gözlemlenmiştir.
Sonuç: Nöroloji YBܒde takip edilen inme hastalarında erken başlangıçlı nöbet sık görülen bir komplikasyondur. Erken başlangıçlı nöbetde etkili faktörlerin tespiti erken tanı ve tedavi için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Erken başlangıçlı nöbet, inme, nöroloji yoğun bakım ünitesi


Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural. Early Seizures After Stroke: Neurology Intensive Care Unit Experience. Turk J Neurol. 2018; 24(1): 49-54

Sorumlu Yazar: Şadiye Gümüşyayla, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale